Foto: Kvarøy Fiskeoppdrett.

ILA preget 2016-resultatene til Kvarøy Fiskeoppdrett

Kvarøy Fiskeoppdretts daglig leder Alf-Gøran Knutsen sier til kyst.no at slaktevolumet i 2016 ble mindre enn forventet grunnet ILA hos daværende samarbeidspartner Selsøyvik, og dette preget driftsresultatet. Men han påpeker at omsetningen til selskapet allikevel er høy.

Selskapet fra Lurøy kommune på Helgeland, produserer i dag laks i henhold til en av markedets strengeste miljø- og bærekraftstandard for Whole Foods marked, og er i tillegg rangert på Seafood Watch sine lister under betegnelsen «Good alternative» som det best rangerte selskapet med åpenmerd produksjon i verden.

Alf-Gøran Knutsen, daglig leder i Kvarøy Fiskeoppdrett er svært fornøyd med å ha slaktet 899-900 tonn laks uten noen form for behandling mot lus. Foto: Kvarøy Fiskeoppdrett.

Selskapets omsetning har steget fra 309,8 millioner kroner i 2015 til 574,7 millioner i 2016. Driftsresultatet har derimot gått betydelig ned fra 57,7 millioner (2015) til 33,8 millioner i 2016. Driftsmarginen til selskapet er på 5,8 prosent.

– Fjoråret bærer preg av at den fisken som sto hos Selsøyvik og tilhørte oss fikk ILA og måtte destrueres. Det er klart at slaktevolumet vårt ble deretter. Vi hadde et bra år med eksport av laks noe som gjør at omsetningen allikevel er høy, sier daglig leder Alf-Gøran Knutsen.

Ingen behandling

Ambisjonene for 2017 sier Knutsen er å fortsette med den gode jobben de gjør i det markedet de er i, med fokus på miljø og bærekraft.

– Vi jobber hele tiden med å finne bedre måter å gjøre ting på. Blant annet har vi slaktet ut 800-900 tonn av vår 2016 generasjonen uten noen form for behandling mot lus. Altså ikke mekanisk, ingen behandlingform, bare rognkjeks, sier han stolt.

– For vårt område er det unikt tror jeg, foruten Skjærstadfjord oppdretterne da, legger Knutsen til.

Første del av 2017 har ifølge Knutsen, vært det beste resultatet i Kvarøy sin historie.

–  Med disse lakseprisene og uten problemer så ser det veldig bra ut så langt i år. Vi har ikke gjort investeringer som påvirker resultatet, vi kjøper nytt utstyr og annet slik alle gjør i gode tider. I tillegg er planen å bygge nye boliger til ansatte som vi vil trenge framover, opplyser han.

Selskapet har mellom annet søkt om fire utviklingstillatelser for konseptet Fish Farm Watch – en operasjonell sanntids miljø- og beredskapsplattform, som skal baseres på en betydelig teknologioverføring fra ulike næringer. Les mer om konseptet her.

I forbindelse med søknaden og utviklingen av konseptet så har selskapet laget en film som forklarer Fish Farm Watch prosjektet nærmere.

Selskapet har 14 ansatte, og er i en prosess med å ansette en ny i første omgang og fire til før året er over.

 Om Kvarøy Fiskeoppdrett: 

  • Selskapet har drevet med lakseoppdrett siden 1979, og har markert seg som et selskap som var tidlig ute med å tenke nytt innen miljø og bærekraft.
  • De benytter ikke medikamenter mot lakselus, og bruker heller ikke kobberimpregnering på nøtene.
  • Kvarøy Fiskeoppdrett er et tredjegenerasjonsselskap, som produserer miljøvennlig laks, der store deler av fisken deres havner på det amerikanske markedet.

Les andre saker om selskapet her: 

Publisert: 10.07.2017 , 08.15


Siste saker

X