Are Nylund

ILA-virus i laks i canadisk supermarked

Miljøaktivisten Alexandra Morton skal nylig ha kunnet påvist funn av ILAV på atlantisk laks i kjøledisken på supermarkedet. - Det er ikke oppsiktsvekkende å finne ILA virus på en laks som er produsert i Chile, på øskysten av Nord Amerika, eller fra Europa, mener professor Are Nylund ved UiB.

 Elisabeth Nodland

Det demonstreres mot norsk oppdrettsnæring i Canada og nylig ble den norske delegasjonen som besøkte landet overrasket av sinte demonstranter. Slagordet var at Canada ikke ønsker norske laksevirus som ILA virus.

Foreløpig ingen funn av norsk ILA virus i Canada – Det finnes infeksiøs lakseanemi (ILA) på østkysten av Canada, men her er sykdommen forårsaket av et Nord Amerikansk ILA viruset som ikke stammer fra Norge. Det vil si en canadisk type som vi ikke finner i Europa. Jeg har jobbet med materiale fra vestkysten av Canada, men jeg har så langt ikke klart å verifisere noen ILA virus i dette området av Canada, sier professor Are Nylund ved Universitetet i Bergen.

ILA funn på supermarkedlaks Miljøaktivisten Alexandra Morton skal nylig ha kunnet påvist funn av ILAV på atlantisk laks i kjøledisken på supermarkedet.

– Det viktigste er å finne ut hvor fisken stammer fra, mener Nylund. Det er ikke oppsiktsvekkende å finne ILA virus på en laks som er produsert i Chile, på øskysten av Nord Amerika, eller fra Europa. Viser det seg derimot at det er et europeisk virus som finnes på en canadisk laks eller på laks produsert på vestkysten av Canada, så vil det være oppsiktvekkende. Nå gjenstår det å sekvensere det materiale som man har funnet viruset for å se hvilket opphav det har. Per dags dato sitter ikke jeg på noe av dette materialet, men muligens kan jeg kanskje få noe tilsendt, sier Nylund

ILA kan bli et politisk problem – Skal det vise seg at det er et chilensk eller europeisk virus som er funnet på canadisk oppdrett laks blir det først og fremst et politisk problem. Det kan bety kroken på døren for oppdrett på Vestkysten, sier Nylund.

Publisert: 20.03.2012 , 07.00


Siste saker

X