Slik ser hver av de to RAS-anleggene ut. Leder for teknisk avdeling, Yngve Hjertenes har lettet på luken så man ser hjertet av renseanlegget, moving bed-tanken.

ILAB åpnet nytt RAS-anlegg

Før helgen ble Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) sine nye RAS-fasiliteter på Marineholmen i Bergen høytidelig åpnet. Les om anlegget og se bilder her.

Leverandører:
– Sterner AS
– Multiconsult
– A-Plast
– Austevoll Rør:
– Elektroinstallasjon AS
– Vestrheim VVS
– Celsiusteknikk AS

ILAB har i nær 30 år drevet fiskeforsøksfasiliteter i tilknytning til Universitetet i Bergen. Men de siste årene har kapasiteten vært sprengt og man har sårt trengt mer plass, flere kar og ikke mist flere fisk å forske på. Men siden vannkapasiteten på universitets anlegg også har vært hardt utnyttet, var i praksis eneste mulighet å bygge nye RAS-fasiliteter.

– Vi får med disse to RAS-anleggene som vi har bygget, en 60 % umiddelbar økning i kapasiteten, forteller Reidar Handegård som er daglig leder i ILAB til kyst.no.
Fisken som produseres i anlegget skal primært brukes til fiskehelseforsøk, vaksineutvikling og lakselus- og AGD –forsøk.

Før helgen hadde ILAB invitert ansatte, brukere og andre forbindelser til høytidelig åpning av RAS-fasilitetene, med etterfølgende faglig og ernæringsmessig påfyll.

20 millioner

Byggingen av anleggene og opprusting av lokalene har beløpet seg til 20 millioner kroner.

– Marineholmen Forskningspark har brukt fem millioner på opprustning av lokaler, vi leaser to RAS-anlegg fra Sterner til en kostnad på 9,5 millioner, og så har vi også brukt seks millioner av oppsparte midler, sier Handegård.

Daglig leder i ILAB, Reidar Handegård, er fornøyd med å kunne øke kapasiteten på produksjon av forsøksfisk med 60 % med to nye RAS-anlegg. Klikk på bildet for større.

Thomas Haugehåtveit, har vært prosjektleder fra Sterners side. Han forteller at i tillegg til de to RAS-anleggene, har de også levert fiskekar, utstyr til oksygenering og UV-behandling av spedevann.

– Anlegget er dimensjonert for ca 15 kg fôr i døgnet per RAS-enhet, tilsammen 30 kg, med tilsvarende mengde slam produsert, og skal når det er optimalisert kunne kjøre med omtrent 99 % resirkulering. Da skal det holde å tilsette 5-10 liter nytt vann i timen, sier Haugehåtveit.

I de to anleggene er det ca 30 kbm vann som sirkuleres i timen fordelt på åtte kar per anlegg. Man bruker ca 4,5 kg oksygen i døgnet, som de dels generere selv, dels kan hente fra gassflasker.
RAS-enhetene filtrerer først vannet med et trommelfilter, før det går over til en moving-bed-enhet, der ammonium omgjøres til nitritt og siden nitrat.

Anlegget ble igangsatt i juni i år, men det er først de siste månedene når det er kommet fisk i det, at de har sett at bakteriekulturene i filteret har begynt å stabiliserer deg slik man ønsker.

Videre utbygging under veis

Så langt er det to linjer med kar som er åpnet. Men Handegård i ILAB sier det er to til som er under prosjektering og bygging.

– Vi skal bygge en postsmoltavdeling der fisken kan bli opptil 200 gram, og kanskje en avdeling for marinfisk, forteller han.

På sikt håper de også å få bygget opp en lab så man kan bruke anlegget også i direkte forsøk rundt RAS-teknologi og RAS-biologi.

– Behovet for RAS til undervisningsformål er stort. Blant annet vil studentene ved det nye sivilingeniørstudiet inne havbruk i Bergen kunne få undervisning her, sier Handegård.

Leder for teknisk avdeling hos ILAB, Yngve Hjertenes hadde fått æren av å klippe snoren inn til de nye fasilitetene.

 

Skisse over ILABs RAS-anlegg. Tegning: Sterner.

 

I denne dunken blandes saltvann for tilsetning til det sirkulerende vannet. Målet er å ha ca 1 promille, for å øke fiskens toleranse for bl.a. nitritt.

 

Fra den ene hallen der forsøksfisken blir produsert.

 

Hver avdeling består av 8 slike kar.

 

Dette røret er det som skal til for å sikre nyvannsforsyningen i anlegget, viser daglig leder Reidar Handegård.

Publisert: 01.12.2017 , 12.39


Siste saker

X