Industriseminar i Bergen

Fiskeriforskning arrangerer 9. og 10. desember industriseminar for fiskemel- og fôrindustrien. Miljøgifter, fôr til torsk, handelsbarrierer og nyvinninger innen prosess- og produktutvikling er eksempel på tema som blir tatt opp på seminaret.

Det forventes strengere krav til innhold av miljøgifter (dioxiner og PCB) i fiskemel, fiskeolje og fôr fra 2005. Rensing av fiskeolje kan trolig gjennomføres basert på tilpasning av kjent teknologi. Effektiv rensing av fiskemel er mer komplisert og man leter fortsatt etter gode industrielle løsninger. Fiskeriforskning arbeider med prosessutvikling innen området og seniorforsker Åge Oterhals vil presentere nye forskningsresultater som kan løse de utfordringer industrien står overfor. Seminaret i Bergen, som tidligere var et møte for fiskemelindustrien i Norge, er nå åpent for deltakere fra Norden. I alt er det påmeldt 90 deltakere. For mer informasjon kontakt: Avdelingsdirektør Ola Flesland, ola.flesland@ssf.no Fiskeriforskning tlf: 55 50 12 00

Publisert: 08.12.2003 , 07.00

Mest lest


Siste saker

X