Informasjonssjefen må gå

Informasjonssjef Hilde Hamnes i FHL i Oslo er en av de som må gå når organisasjonen nå kutter i staben.

Hamnes ble for vel to år siden ansatt i en nyopprettet stilling som ansvarlig for informasjonen i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL). Hun har i denne perioden blant annet utviklet en kommunikasjonsstrategi for FHL, og sørget for at organisjonen er blitt sett og hørt i en rekke saker. Hamnes jobber i redusert stilling frem mot jul, og deler av arbeidsområdet hennes vil da bli overtatt av informasjonssjef Kjersti Bruheim i FHL Havbruk. FHL kutter fire stillinger som følge av den vanskelige situasjonen i næringen.

Publisert: 19.08.2003 , 07.00


Siste saker

X