Ingen garanti til fiskebrukene

En bankgaranti til fiskeindustrien kan berge flere lokalsamfunn, mener SV - og utfordrer KrF til å sørge for flertall i Stortinget.

Men Kristelig Folkeparti skuffer Saxi og fiskeindustrien. Partiet vil ikke stille bankgarant på 200 millioner som kan berge flere fiskebedrifter nå rett før vårtorskefiske setter i gang. Det bekrefter næringspolitisk talsmann for KrF på Stortinget, Olaf Gjedrem. Han viser til at opposisjonen har vedtatt en rekke påplusninger på budsjettet, og mener at presset i økonomien gjør det uforsvarlig å gi garantier til fiskeindustrien. Dermed blir SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet alene om å stemme for forslaget. Kirsti Saxi (Finnmark SV) mener KrF med dette avslører at de ikke er noe distriktsvennlig parti.

Publisert: 19.03.2003 , 08.40

Mest lest


Siste saker

X