Ingen grønne konsesjoner til Salmar

Salmar skal være det selskapet som har hatt flest søknader om grønne konsesjoner, men alle har blitt avvist, skriver Hitra-Frøya på nett. Selskapet vil følgelig påklage vedtakene om avvisning

Tidligere i år lyste Fiskeridirektoratet ut 45 grønne konsesjoner for produksjon av laks og ørret. I disse konsesjonene er det stilt strenge krav til bruk av ny teknologi for å hindre rømming og spredning av lakselus.

I følge Fiskeridirektoratet er en overraskende stor del av de 255 søknadene avvist fordi de formelle kravene ikke er oppfylt. På nasjonalt plan gjelder dette hele 118 søknader.

Salmar har fått avvist alle sine 33 søknader. Også Knutshaug Fisk har fått avvist sin søknad, mens Erviks Laks og Ørret har fått avvist noen mens andre søknader er med videre, skriver Hitra-Frøya.

Salmar er uenig

I følge Salmar sine hjemmesider har de fått beskjed om at alle selskapets søknader om grønne konsesjoner er avvist av Fiskeridirektoratets faggruppe. Selskapet har i samarbeid med sine advokater gjennomgått avvisningsgrunnene og mener at det ikke er rettslig adgang til å avvise søknadene.

Selskapet vil følgelig påklage vedtakene om avvisning, og de presiserer at selskapet har innlevert alle søknader og betalt alle behandlingsgebyrer innen fristen og søknadene er undertegnet av ansatte med nødvendige fullmakter.

Her er alle som har fått avslag

1 Eidsfjord Sjøfarm AS 2 Eidsfjord Sjøfarm AS 3 Flakstadvåg Laks AS 4 Jøkelfjord Laks AS 5 Jøkelfjord Laks AS 6 Jøkelfjord Laks AS 7 Jøkelfjord Laks AS 8 Jøkelfjord Laks AS 9 Mainstream Norway AS 10 Mainstream Norway AS 11 Mainstream Norway AS 12 Northern Lights Salmon AS 13 Northern Lights Salmon AS 14 Salmar Nord AS 15 Salmar Nord AS 16 Salmar Nord AS 17 Salmar Nord AS 18 Salmar Nord AS 19 Salmar Nord AS 20 Salmar Nord AS 21 Salmar Nord AS 22 Salmar Nord AS 23 Salmar Nord AS 24 Wilsgård fiskeoppdrett AS 25 Wilsgård fiskeoppdrett AS 26 Bremnes Seashore AS 27 Eidsfjord Sjøfarm AS 28 Eidsfjord Sjøfarm AS 29 Ellingsen Seafood AS 30 Erko Seafood AS 31 Erviks Laks og Ørret AS 32 Isqueen AS 33 Jøkelfjord Laks AS 34 Jøkelfjord Laks AS 35 Kobbvåglaks AS 36 Lerøy Hydrotech AS

37 Lerøy Hydrotech AS 38 Salmar Farming AS 39 Salmar Farming AS 40 Salmar Farming AS 41 Salmar Farming AS 42 Salmar Farming AS 53 Aqua Design AS 54 Aqua Design AS 55 AquaCulture Innovation AS 56 AS Knutshaug Fisk 57 AS Knutshaug Fisk 58 AS Knutshaug Fisk 59 AS Knutshaug Fisk 60 AS Knutshaug Fisk 61 AS Knutshaug Fisk 62 AS Knutshaug Fisk 63 AS Knutshaug Fisk 64 AS Knutshaug Fisk 68 Fjordlaks Aqua AS 69 Flakstadvåg Laks AS 70 Follalaks SUS Tarald Sivertsen 71 Gigante Offshore AS 72 Hardingsmolt AS 73 Helgeland Havbruksstasjon AS 74 Helgeland Havbruksstasjon AS 75 Husvær Seafood AS 76 Husvær Seafood AS 77 Isqueen AS 78 Lerøy Hydrotech AS 79 Lerøy Hydrotech AS 80 Lerøy Hydrotech AS 81 Lerøy Vest AS 82 Lerøy Vest AS 83 Lerøy Vest AS 84 Lofoten Viking AS 85 Mainstream Norway AS

65 Erviks laks og ørret AS 66 Firda Management AS 67 Fjordlaks Aqua AS 86 Mainstream Norway AS 87 Mainstream Norway AS 88 Marine Producers AS 89 Marine Producers AS 90 Midgard Gruppen AS 91 Namdal settefisk AS 92 Namdal settefisk AS 93 Nekton Havbruk 94 Nekton Havbruk 95 Nergård Senja AS 96 Norsk Forsøksstasjon AS 97 Norsk Havbrukssenter AS 98 Norway Salmon AS 99 Norway Salmon AS 100 Norway Salmon AS 101 Refsnes Laks AS 102 Rogaland Fjordbruk AS 103 Romar Akva SUS 104 SalMar Farming AS 105 SalMar Farming AS 106 SalMar Farming AS 107 SalMar Farming AS 108 SalMar Farming AS 109 SalMar Farming AS 110 SalMar Farming AS 111 SalMar Farming AS 112 SalMar Nord AS 113 SalMar Nord AS 114 Selsøyvik Havbruk AS 115 Steinvik fiskefarm AS 116 Sulefisk AS 117 Sunnhordland Fjordbruk AS 118 Tysnes Fjordbruk AS

 

Publisert: 01.11.2013 , 07.00


Siste saker

X