«Ingen» vil ha Pan Fish

Knappe tre millioner aksjer ble tegnet i emisjonen som Pan Fish gikk ut med i midten av januar. I går kunne aksjer i Pan Fish kjøpes på børsen for 24 øre aksjen - halvparten av tegningskursen.

Da er det gjerne ikke så rart at emisjonen må betegnes som en fiasko for selskapet og bankene. I en børsmelding i går sier selskapet at de antar at den viktigste årsaken til at emisjonen ikke ble fulltegnet er at Pan Fish-aksjen gjennom hele tegningsperioden har vært omsatt til kurser lavere enn tegningkursen på NOK 0,50 pr. aksje. Pan Fish presiserer at fulltegning av fortrinnsrettsemisjonen ikke har vært en nødvendig forutsetning for den gjennomførte refinansieringen av Selskapet, jf. prospekt av 17. januar 2003. Melding om tildeling vil bli sendt ut ca. 10. februar. Betaling for tildelte aksjer vil skje ca. 12. februar. De nye aksjene vil bli registrert på den enkeltes VPS-konto, og således kunne overdras, så raskt som praktisk mulig etter sistnevnte dato.

Publisert: 07.02.2003 , 07.00

Mest lest


Siste saker

X