Internasjonalt samarbeid om utvikling

Fiskeriforskning og Industrial Technology Institute på Sri Lanka kartlegger nå mulighetene for utnyttelse av biproduktene fra landets fiskerinæring, står det i en melding.

Fra fisk og skalldyr blir det store mengder biprodukter, slik som hoder, innvoller, skinn, skall og bein. Slike biprodukter kan anvendes på flere måter, eksempelvis til mat, helsekost og farmasi. Målet er at næringslivet på Sri Lanka skal kunne utnytte ressursene bedre, og at det åpnes for et samarbeid med norsk kompetanse og industri innen fiskeri og havbruk. I første omgang gjennomføres et fem måneders forprosjekt for å kartlegge råstoffgrunnlag, produktmuligheter, økonomi og konkurransesituasjon. I neste fase vil industribedrifter i Norge og Sri Lanka bli invitert til samarbeid for gjensidig kommersiell produksjon av relevante produkter. Forprosjektet er finansiert av NORAD.

Publisert: 09.12.2003 , 10.12


Siste saker

X