FarmBase 700 laget av Marine Constructions er nå på vei til Sinkaberg-Hansen i Rørvik. Foto: MC.

Investerer 25 millioner i sin første betongflåte

SinkabergHansen venter nå på å motta sin "lokalitetsflåte" FarmBase 700 laget av Marine Constructions, som nå er på slep til Rørvik. - Dette er den første betongflåten som selskapet anskaffer. Videre har selskapet ytterligere to i bestilling, som skal leveres henholdsvis i april og august i år, opplyser John-Ove Sinkaberg, produksjonssjef for matfisk.

Produksjonssjefen sier at den nye flåten skal til lokaliteten Sørværet, i Herøy kommune på Sør-Helgeland, som er en ny lokalitet hvor det kommer på plass mye nytt materiell.

Produksjonssjef John-Ove Sinkaberg. Foto: SinkabergHansen

– Bakgrunnen er at vi primært ønsker en stabil arbeidsplattform for våre folk som skal jobbe og bo om bord. Værmessig er dette en nokså eksponert lokalitet, og siktemålet vårt er gode fasiliteter som ivaretar personellet best mulig.

Screenshot av Marine Constructions Facebook-post.

Han informerer om at det er fire lugarer og greie fasiliteter knyttet til disse arealene.

– Videre er det blant annet et eget treningsrom, noe som også er etterspurt blant medarbeidere som går i turnus. Flåten har selvfølgelig også et kombinert kontroll- og møterom, sentralt plassert.

Investerer 25 millioner

Når det gjelder laksen som skal betjenes på lokaliteten, så er det installert et 12 linjers fôringsanlegg fra Steinsvik. Også er det flere linjer enn normalt, mens kapasiteten på fôr er 650 tonn.

– Enkelte oppgraderinger er aktuelle. Det går på både størrelsen av fôringsanlegget , samt utforming av bygningsmassen og hvordan den blir organisert. For øvrig representerer flåten en investering på vel 25 millioner kroner, sier Sinkaberg avslutningsvis.

Grunnflaten på skroget er 34 x 20 meter, og er fem meter høyt. Nettovekt på flåten er om lag 2.000 tonn.

Publisert: 02.03.2017 , 15.03


Siste saker

X