Fra venstre Roald Dolmen, Hermann Dolmen, Nils Martin Williksen (alle fra MNH), styreleder Roger Granheim og administrerende direktør Harry Bøe i NTS ASA, og Solvår Hallesdatter Hardesty (MNH). Foto: NTS,

Investerer i nytt anlegg til 200 millioner

Midt Norsk Havbruk melder i dag at de har fått utvidet tillatelse for produksjon av smolt i Osan til 6,5 millioner fra en tidligere produksjon på 300 tusen stykk.

NTS ASA (NTS) inngikk den 19. april 2017 avtale om erverv av samtlige aksjer i Midt-Norsk Havbruk AS (MNH). MNH har i dag meddelt NTS at MNH er innvilget utvidet tillatelse for produksjon av smolt i Osan, skriver selskapet i en børsmelding.

Det vil bli investert i nytt anlegg, kostnadsberegnet til 200 millioner kroner.

Tillatelsen vil sammen med eierandelene i Åsen og Flatanger Settefisk sikre konsernet og det samarbeidende selskapet Bjørøya AS, sitt behov for smolt av riktig størrelse til riktig tid.

Anlegget kan produsere fisk opp til 500 gram og vil dermed  kunne bidra til å redusere produksjonstiden i sjøfasen, noe som gir mulighet for økt omløpshastighet, større produksjon  og økt inntjening.

Anlegget er planlagt ferdigstilt våren / sommeren 2019.

Publisert: 16.05.2017 , 15.58


Siste saker

X