Investinor satser 70 millioner på Smartfish

Investinor og medinvestorer skyter inn nye 70 millioner kroner i porteføljeselskapet Smartfish AS. Med i emisjonen er blant annet Industrifonden, et ledende svensk, statlig eid investeringsfond som i over 30 år har spilt en viktig rolle i utviklingen av svenske farmasi- og teknologiselskaper.

Smartfish AS, utvikler og selger ernæringsdrikker, primært i markedet for klinisk (medisinsk) ernæring og nutracuticals (funksjonell mat/drikke).

Smartfish har utviklet og patentert en teknologi som gjør at selskapet som eneste aktør i markedet klarer å blande høye doser marine omega-3-fettsyrer i drikke uten at dette påvirker smaksopplevelsen negativt.

Les også: Svenskene investerer i norsk Omega 3

─ Bekrefter potensialet

Kapitalmarkedet for lovende bedrifter i helseindustrien er krevende for tiden. Likevel har altså Smartfish klart å gjennomføre en emisjon på 70 millioner kroner og samtidig få inn en ny, attraktiv eier.

─ Denne emisjonen er derfor en bekreftelse av det store potensialet i Smartfish, sier investeringsdirektør i Investinor Ronny Vikdal i en pressemelding på selskapets hjemmesider.

─ Industrifonden er en medeier som vil tilføre Smartfish langt mer enn den kapitalen som investeres. De har et stort og sterkt team, store finansielle muskler, relevant erfaring og kompetanse, samt et uvurderlig nettverk i den internasjonale helseindustrien, sier Vikdal.

Historisk samarbeid

Industrifonden er en stiftelse eid av den svenske staten, og har vært i markedet siden 1979. Industrifonden, som Investinor, investerer i lovende bedrifter med internasjonalt vekstpotensial, og investeringen i Smartfish er historisk: Dette er første gang Industrifonden investerer i Norge.

Smartfish har hovedkontor i Oslo, men selskapets ernæringsdrikker produseres i Sverige. Selskapet har også en del FoU-aktivitet i Sverige, og det kan bli aktuelt å øke denne.

Om emisjonen

Investinor investerte første gang i Smartfish våren 2011, og har siden vært største eier i selskapet.

Smartfish har nå gjennomført en rettet emisjon mot eksisterende eiere på til sammen 70 millioner kroner, hvorav Investinor og Industrifonden deltar med inntil 30 millioner kroner hver.

Forsterkninger i styret

Samtidig som Smartfish henter inn mer kapital, forsterkes også styret i selskapet med to nye medlemmer:

Nina Rawal
Nina Rawal kommer inn i styret til Smartfish. Foto: Industrifonden.se

Nina Rawal Nina Rawal er forretningsutvikler og investeringsansvarlig i Industrifonden. Hun har tidligere jobbet i Gambro, Boston Consulting Group, stiftelsen Swecare og er rådgiver i Leger uten grenser. Nina Rawal er Phd. i molekylær neurobiologi ved Karolinska Institutet.

Wenche Rolfsen Wenche Rolfsen har over 30 års erfaring med forretningsutvikling og kommersialisering i den globale helseindustrien (life science-industrien). Hun har hatt styreverv i børsnoterte og unoterte bedrifter i Norge, Sverige og Storbritannia, blant annet Aker Biomarine, og hun har vært med på å ta tre selskap på børs. Rolfsen har i dag styreverv i blant annet Swedish Match, Industrifonden og det norske såkornfondet Sarsia Seed. Hun er styreleder i Index Pharmaceu og Denator AB.

Kliniske studier skaper omsetning

Kapitalen som tilføres Smartfish i denne emisjonen skal blant annet brukes til kliniske studier. Resultatene som dokumenteres med slike studier er viktige for at produktene til Smartfish skal få adgang til markedene og bli godkjent for offentlig utgiftsrefusjon.

Publisert: 25.09.2013 , 13.42


Siste saker

X