Havnedirektørene Paul Ingvar Dekkerhus (fra venstre) i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS og Einar Hjorthol i Trondheim Havn IKS tar sammen med Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Helgeland Havn IKS initiativ til en storregional dialog om framtidens godstransportløsninger i Midt-Norge. Her er de to i dialog med regiondirektør i Kystverket, Harald Tronstad (med ryggen til), under en havnekonferanse i Rørvik i mars i år. Foto: PKOM/Eystein Fiskum Hansvik

Inviterer til stor-regionalt samarbeid om framtidens løsninger for godstransport

Gjennom prosjektet transPORT 2050 går fire havneselskaper fra Nordmøre til Helgeland sammen for å sikre framtidsrettede løsninger for godstransport fra og til Midt-Norge. – Vi trenger sterkere samarbeid mellom båt, bil, bane og fly, sier prosjektleder Paul Ingvar Dekkerhus.

Over 50 prosent av all norsk oppdrettslaks produseres i Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene og Nordland. Rundt 60 prosent av sjømaten eksporteres til kunder i Europa. De fire interkommunale havneselskapene Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH), Trondheim Havn IKS (TH), Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR) og Helgeland Havn IKS (HH) samarbeider nå om å legge til rette for å flytte deler av sjømateksporten fra vogntog til skip, ifølge en pressemelding fra Trondheim havn.

Dør til dør-transporter

Samarbeidsprosjektet «transPORT 2050» forsterker det regionale havne-, terminal- og transportsamarbeidet for å kunne håndtere de nye varestrømmene sjømateksport på kjøl vil introdusere. Energi- og miljøeffektivitet og ny teknologi som autonome (selvkjørende) fartøyer står sentralt i samarbeidet.

«transPORT 2050» skal utvikle og etablere bærekraftige, samordnede havnetjenester og – ikke minst – distribusjonsløsninger. Gjennom tettere samarbeid, vil havnene kunne utnytte sine ressurser mer effektivt. Sammen med et sterkt fokus på dør til dør-transporter, er målet at sjøtransport skal være like enkelt å velge som lastebiltransport.

Arkivfoto: Modulvogntog.

13.000 færre laksetrailere

– Med en antatt volumvekst i sjømatproduksjonen på 500 prosent de neste 30-40 årene, er det åpenbart at det må tenkes nytt rundt hvordan de enorme sjømatvolumene skal kunne nå sine markeder, sier havnedirektør Einar Hjorthol i Trondheim Havn IKS.

Ved å flytte halvparten av lakseeksporten bare fra Trøndelag over på kjøl, vil en kunne redusere antall vogntog på veiene med 13.000 i året. Det vil merkes på ulykkesstatistikkene, og kan gi positive miljøeffekter. Kysthavnene på Jøsnøya på Hitra og Kråkøya i Vikna legger begge til rette for at laksetrailere kan rulle rett om bord i fartøyer med kurs mot kontinentet.

Fylkesoverskridende samarbeid

Nylig signerte Kysthavalliansen (bestående av KNH og NTHR) også en samarbeidsavtale med danske Hirtshals havn. transPORT2050-partnerne er tydelige på at de ønsker å samarbeide med bil, bane, fly og de regionale samferdselsplanleggerne.

– Vekst i kystnæringene krever investeringer i infrastruktur på kysten. Så langt er visjonene om vekst for Kystnorge større enn de offentlige investeringene i kystinfrastruktur. transPORT 2050-prosjektet vil gi politikere og myndigheter viktig kunnskap til å gjøre framtidsrettede beslutninger. Vi inviterer om kort tid politisk og administrativ ledelse i de fire fylkeskommunene havnene operer i, til dialog og kunnskapsutveksling knyttet til samferdselsplanlegging for framtiden, sier havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR).

Han er prosjektleder for transPORT 2050 som også har Norges Lastebileier-forbund (NLF) med som partner.

Kystverket støtter transPORT2050-prosjektet økonomisk, melder de.

Publisert: 30.05.2017 , 10.42


Siste saker

X