Islendingene mer effektive en nordmennene

Tromsø: Kan vi tenke oss at fiskeskipperen står i kontakt med fabrikksjefen på land og de to blir enige om hvilke fiskeslag, og hvilke kvantum som skal fiskes? På Island har de klart det.

Administrerende direktør i det børsnoterte islandske fiskeriselskapet Grandi hf, Kristjan Davidsson, mener det er fullt mulig å markedsstyre produksjonen. – Vi eier trålere, og vi eier foredlingsanlegg i land. Det er ikke noe problem å få til kommunikasjon mellom landanlegg og fiskebåt på en slik måte at vi kan markedsstyre produksjonen, fortalte han på fiskerikonferansen Fisk 2003 i Tromsø i går. Selvsagt innenfor det etablerte kvotesystemet som gjelder for den islandske fiskeflåten. Davidsson viste også til eksempler der det islandske fiske etter torsk er mer spredd over hele året i forhold til det som skjer i Norge. Han mente at Norge har mye å lære av Island. Ikke minst på å bli mer effektive. – Til tross for at størrelsen på landet kvantum fisk ikke er så langt fra det samme i de to landene, har Norge en trålflåte som er dobbelt så stor som den islandske. Antall fiskere i Norge er 16000, på Island er det snakk om 4000. Det sier alt om effektivitetsforskjellen mellom Island og Norge, sa Kristjan Davidsson.

Publisert: 03.12.2003 , 07.00


Siste saker

X