– Jeg kjente en enorm lettelse

KLIF og DNs samlede svar om å be om bedre utredning i forhold til hvilken miljøpåvirkning gruvedeponi i Førdefjorden vil ha, kom som særdeles gode nyheter for de tilhørende oppdrettselskapene.

Henrik Wiedswang Horjen

– Trykket på skuldrene er litt lettere i dag enn hva det var i går kveld. Jeg fikk umiddelbart en positiv reaksjon da jeg hørte faginstansenes kjensgjerning, sier Ingvar Osland fra Flokenes Fiskefarm til Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no.

Den daglige lederen fulgte selv pressekonferansen på web-TV i morges, og den foreløpige konklusjonen fra faginstansene falt i særdeles god jord hos både Osland og andre berørte oppdrettere i Førdefjorden. Gruvedeponi, eller ikke, har det vært det store samtaletemaet oppdretterne mellom i lengre tid.

– Vi har vært veldig, veldig spent på denne dagen, og svaret som kom fra begge to var en stor lettelse. Selv om det ennå er langt til måk føles det som en halv seier å få DN og KLIF med på vårt lag, sier daglig leder i Marø Havbruk, Elin Tvedt Sveen.

Les mer: Engebøfjellet ikke godt nok utredet

Engasjerte advokat

Flokenes Fiskefarm, Marø Havbruk og Steinvik Fiskefarm er alle aktører som ha fryktet det verst tenkelige utfall av Nordic Mining-saken. Det samme også for Svanøy havbruk og Karstensen fiskeopdrett.

Et gruvedeponi ville for oppdretterne nærmest bety kroken på døra, spesielt for Flokenes da selskapets ene lokalitet ligger midt i området hvor gruvedeponiet er tiltenkt. Selskapet har i forkant av prosessen også tilknyttet seg til advokatfirmaet Kyllingstad Kleveland.

Les også: Stor usikkerhet om lokal påvirkning i Førdefjorden

Deponi vil kræsje med oppdrett

– Vi har brukt mye ressurser og tid på dette. Det vil utvilsomt være vanskelig for oss å selge fisken vår når kundene vet at det dumpes tusenvis av tonn giftstoffer i fjorden hvor vi produserer laksen vår, sier Osland.

Konklusjonen hevdet at påvirkningen på økosystemet vil være uklar med gruvedeponi i den nasjonale laksefjorden. Massene er estimert til 250 millioner tonn, og forekomsten er beregnet å vare i 50 år, og Miljøverndepartementet behandler nå saken videre.

Det er ventet at det vil ta minst ett år før departementet kommer med en avklaring i saken.

Publisert: 19.03.2012 , 15.19


Siste saker

X