Kristine Gramstad, Fiskeri- og kystdepartementet

JPI Oceans er etablert med eget kontor i Brussel

Statssekretær Kristine Gramstad i Fiskeri- og kystdepartementet foretok åpningen av JPI Oceans kontor i Brussel denne uken. Til sammen deltar 17 land i forskningssamarbeidet, og Norge leder sekretariatet.

Innflyttingen i egne lokaler ble markert på en mottakelse tirsdag kveld i Brussel, hvor statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet Kristine Gramstad foretok åpningen, og hvor flere ledende representanter fra EU-kommisjonen, Norges Ambassadør Atle Leikvoll og direktør i Norges forskningsråd Arvid Hallén deltok, skriver Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

JPI Oceans ble formelt etablert i 2011 gjennom vedtak i EUs Konkurranseevneråd. Til sammen 17 land deltar i arbeidet, og Norge leder sekretariatet.

– Havet kan inneholde nøkkelen til å løse mange av de globale utfordringene vi møter når det gjelder rent miljø, nok og sunn mat og fornybar energi. JPI Oceans vil derfor være en viktig arena for å få mer kunnskap til å møte disse utfordringene, sier statssekretær Kristine Gramstad i Fiskeri- og kystdepartementet.

Målet med JPI Oceans er å finne ut hvordan kunnskap kan bidra til å utnytte mulighetene i havet samtidig som vi tar hensyn til miljøet. Mer kunnskap om havet kan gi oss løsninger på flere store, viktige utfordringer som gjelder helse, transport og tilgang til mat og energi. Havet har også stor verdi i seg selv som arena for rekreasjon. Store deler av Europas befolkning er bosatt langs kysten. Samtidig vil økt bruk av havet sammen med miljø- og klimaendringer være en trussel for livet i havet. Det er derfor avgjørende at vi sikrer en bærekraftig utvikling for hvordan vi utnytter havet.

Norge, representert ved Kunnskapsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Norges forskningsråd, tok i 2010 initiativ til å etablere et fellesprogram for havforskning. Målet med fellesprogrammer er å samle forskningsinnsatsen i Europa for å gi svar på store, felles samfunnsutfordringer.

Publisert: 11.10.2012 , 06.56


Siste saker

X