Henning C. Steffenrud First Securities

Kan ikke kutte produksjonskosten over natten

Konsernsjef i Salmar, Yngve Myhre, vil frem med kostnadskniven etter at produksjonskosten har økt med opp mot 35 prosent siden 2005. Lakseanalytiker Henning C. Steffenrud forventer forbedringer, men påpeker at kostnadskutt på produksjonssiden ikke er gjort over natten.

Henrik Wiedswang Horjen

– Det er på tide å brette opp ermene igjen, og få gjort noe med det vi kan gjøre. Vi kan ikke få tatt tilbake hele kostnadsnivået som har kommet, men vi har ambisjoner om å få redusert kostnadene knyttet til produksjonen av fisken, uttalte konsernsjef i Salmar, Yngve Myhre etter sitt foredrag på North Atlantic Seafood Forum sist uke.

Innlegget Myhre holdt sendte tydelig adresse til at kostnadene knyttet til produksjonen av laks har løpt løpsk i årene med laksebonanza. Ifølge Salmar har kostnadsutviklingen fra 2005 ført produksjonskosten for laks opp fra 18-20 kr/kg i 2005 til 24-25 kr/kg i dag.

Artikkelen fortsetter under bildet..

Yngve Myhre Salmar

DRAR FREM KOSTNADSKNIVEN: Siden 2005 har kostnadene med å produsere laks økt med 25-35 prosent. Etter magre marginer for Salmar i både tredje og fjerde kvartal i 2011 vil konsernsjef Yngve Myhre nå brette opp ermene for å drive lakseoppdrett mer effektivt.  

Les også: På tide å brette opp ermene

Marginskvis i 2011

Lakseprisen noterte seg sist uke for femte uke på rad over 25 kr/kg. Selv om prisen er tilbake 1,63 kroner fra årets høyeste nivå, banker hjertet til oppdretterne betraktelig roligere enn hva det gjorde i høst da prisene var nede og snuste på 18-tallet på det laveste.

Like fullt, i perioden med fallende priser har Salmar fremfor noen andre fått merke hva økte produksjonskostnader koster. Siden 2005 har kostnadene ved å produsere én kilo laks økt med 25-35 prosent, ifølge selskapets eget bransjeanslag. Resultatfallene selskapet selv har fått merke i både tredje og fjerde kvartal er i forhold til sine konkurrenter i større grad knyttet til økt produksjonskost.

I tredje kvartal falt EBIT-marginene med 12 kr/kg, mens resultatet for fjerde kvartal var sterkt farget av det kostbare PD-utruddet i midt-Norge i desember som kostet selskapet 50 millioner kroner.

Les mer: Salmars dager som beste produsent er forbi

Vil gå i bresjen

I perioden med feite laksepriser har kostnadskniven blitt sløvet, og når man nå i 2012 forventer en periode med laksepriser mellom 25 og 30 kroner vil Salmar nå gå i bresjen for å få produksjonskosten ned på et mer normalisert nivå.

Lakseanalytiker i First Securities, Henning C. Steffenrud, peker på at det å kutte kostnadene langt i fra er gjort i en enkelt håndvending.

– Det er definitivt ingen «quick-fix» innen oppdrett. På generell basis krever betydelige kostnadskutt et sterkt fokus og ressurser fra hele organisasjonen. Det vil ta tid da man i de fleste tilfeller må gå gjennom hele verdikjeden for å effektivisere driften.  

Med tanke på at syklusen fra eggene settes til fisken slaktes er cirka tre år, sier det seg selv det tar tid før grepene man gjennomfører gir full effekt, selv om enkelte tiltak naturligvis kan gi effekt også på kort sikt, sier Steffenrud.

Det er spesielt kostnadene til fôr og fiskehelse som har økt mest i perioden med henholdsvis 3-4 kr/kg for fôr og 0,50 til 1,50 kr/kg knyttet til lusebehandling og fiskehelse.

Varierende selskapene mellom

Selv om kostnadene i det store bilde er generelle for næringen, er det tydelig at den driftsmessige effekten selskapene seg i mellom varierer. Marine Harvest har tidligere gitt uttalte mål om kostnadskutt, i tillegg har Grieg Seafood i lang tid slitt med et høyere kostnadsnivå enn sine respektive konkurrenter. Salmar har tidligere vært kjent for den driftsmessige beste aktøren, uten at det lenger per i dag er tilfelle.

Men selv om samtlige aktører ønsker produksjonskosten så billig som mulig, er bildet langt mer komplekst enn at kostnadsnivået umiddelbart vil kunne la seg forbedre.

– Generelt kan man trekke frem at kostnadsøkningen den siste tiden har vært generell for næringen. Det er kun i de færreste tilfeller at man kun kan gjøre et enkelt grep for å få betydelig redusert kostnadsnivå. Prosedyrer knyttet til prosessering og slakting kan fort la seg effektivisere, men langt ofte handler det om hele verdikjeden der effektiviseringen må skje hele syklusen gjennom, sier Steffenrud.

Publisert: 14.03.2012 , 07.09


Siste saker

X