Trening Illustrasjon Oddvar Dahl

Kan spare hundrevis av millioner årlig med svømmetrening for smolten

Norske lakseoppdrettere kan spare hundrevis av millioner årlig dersom smolten får riktig svømmetrening. Men overtrening gjør vondt verre.

I en sak fra det siste nyhetsbrevet til Norges forskningsråd fortelles det om siste nytt innfor forskning på trening av smolten

De slår fast at tapet på 15-20 av fisken frem til slakt, representerer flere milliarder kroner i slakteklar laks årlig. En stor del av tapet forklarer forskere med dårlig kvalitet på settefisken.

Trening reduserer tapet

– Det er mange grunner til dårlig smoltkvalitet. Men de fleste årsakene er relatert til intensive produksjonsmetoder, sier seniorforsker Harald Takle i Nofima i nyhetsbrevet.

Takle har ledet et team med norske og internasjonale forskere, som i tre år har prøvd ut ulike treningsregimer for yngel, fra 30 grams parr til 100 grams smolt. Forsøkene er i hovedsak gjort på Sunndalsøra, med full kontroll på vannhastigheten, oksygenmetning og måling av fôropptak. Resultatene viser at riktig trening vil gi betydelig redusert tap i sjø som følge av bedre smoltkvalitet.

– Vi mener at vi nå nærmer oss det som er optimal trening for smolten i de siste 12 ukene før sjøutsett. Treningen gir smolten flere og større muskelceller i hjertet, og har positiv effekt på immunforsvaret. Trenet fisk har for eksempel 5-15 prosent bedre overlevelse mot IPN enn utrenet smolt, forteller Takle.

Slik trener du fisken best

Treningen gir i tillegg økt beindannelse og mineralisering av ryggvirvlene hos smolten, noe som gjør den mindre sårbar for å utvikle deformiteter.

Den medfødte svømmekapasiteten er også svært viktig for laksens robusthet. Gode svømmere har i utgangspunktet bedre sykdomsmotstand og tåler intensiv intervalltrening bedre enn dårligere svømmere, som opplever treningen som stress. Det er vannhastigheten og fordelingen av vannstrømmen i de runde settefiskkarene som regulerer intensiteten på treningsøktene for smolten.

– Våre forsøk viser at svømmehastigheter over 0,8 kroppslengder per sekund gir effekt på hjertet til fisken. Den optimale treningsintensiteten for smolten de siste 12 ukene før sjøutsett ligger på 0,8-1,2 kroppslengder i sekundet. Hastigheter over dette nivået, kan være negativt. Det samme er tilfellet med store endringer i vannhastigheten gjennom dagen, sier Takle.

Stor interesse

Ifølge Takle vil mange settefiskanlegg kunne innføre treningsregimene med enkle grep. For andre vil det være vanskelig å oppnå tilfredsstillende kontroll med vannstrømmen i karene. Takle merker stor interesse for forskningsresultatene fra næringen, som denne våren har kommet med nye bestillinger av treningsregimer. Disse utfordringene ønsker Takle å følge opp.

Publisert: 05.09.2012 , 07.00


Siste saker

X