Kappfiske gir store tap

Med begrensede fiskeressurser blir det viktig å ta fisken når den gir grunnlag for produkter av høy kvalitet. Men i dag lønner kvantitet seg ofte bedre enn kvalitet, melder fiskforsk.norut.no.

Fiskerinæringa taper flere hundre millioner kroner fordi det fiskes store mengder torsk i perioder med lave priser. Fiskeriforskning har utført beregninger som viser at fiskeflåten alene kan ha tapt over 300 millioner kroner fra 1999 til 2002 på å fange torsken under vårfisket på Finnmarkskysten. I tillegg kommer tapte inntekter for industrien og eksportører fordi torsken som fanges både er liten og dårlig egnet for produksjon av kvalitetsprodukter. Generelt er torsken langs Finnmarkskysten av høy kvalitet, men den unge torsken som søker inn til kysten på våren for å beite på lodde er mer utsatt for kvalitetsforringelse etter fangst. Loddespisingen fører til betydelig kortere holdbarhet enn ellers i året, og en bløt konsistens på kjøttet gjør at det lett deler seg og derfor er dårlig egnet for å lage høyt betalte produkter. Dette, i tillegg til at fisken er forholdsvis liten, fører til lavere pris enn for torsk som tas på andre deler av kysten. De store konsentrasjonene om våren gjør imidlertid at den er lett å fange for kystflåten. Store mengder ilandføres i en kort periode og øker tilbudet i markedet, noe som også gir redusert pris. Ved å sammenligne prisen som fiskerne får i Finnmark om våren med prisen de kunne fått ved å fange torsk på andre deler av kysten i samme tidsrom, har Fiskeriforskning beregnet fiskeflåtens verditap til drøyt 300 millioner kroner for fireårsperioden 1999 til 2002.

Publisert: 04.11.2003 , 07.00


Siste saker

X