Oppdrettstorsk i merd

Kaptitalforhøyelse registrert i Codfarmers

Den rettede emisjonen Codfarmers gjennomførte i forbindelse med generalforsamlingen er nå registrert. Den nye kapitalforhøyelsen blir på 57,2 millioner kroner.

Det vises til børsmelding fra Codfarmers ASA av 8. februar 2012 vedrørende den rettede emisjonen av 15.000.000 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 2 pr aksje og den etterfølgende reparasjonsemisjon på inntil 15.000.000 nye aksjer til en tegningskurs på 2 kr pr aksje. Den rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen ble vedtatt i en ekstraordinær generalforsamling avholdt i Codfarmers den 8. mars 2012.

Les mer: Ny Codfarmers-emisjon godkjent

Kapitalforhøyelsen i forbindelse med den rettede emisjonen er nå registrert i Foretaksregisteret. Den nye aksjekapitalen i Codfarmers er 57 284 186 kr, fordelt på 57 284 186 aksjer, hver pålydende NOK 1.

 Codfarmers vil publisere et prospekt for noteringen av de nye aksjene som er utstedt i den rettede emisjonen og for reparasjonsemisjonen. Aksjene som er utstedt i den rettede emisjonen vil ikke kunne handles på Oslo Børs før prospektet er blitt publisert.

Publisert: 12.03.2012 , 14.09


Siste saker

X