Unge kokker med tare fra prosjektet "Ringer av vann". Foto: Sett Sjøbein.

Kårer vinnere i innovasjonskonkurranse for sjømat

- Elever i hele landet har jobbet med forslag til hvordan sjømatnæringen kan få økt verdiskapning og flere arbeidsplasser - en vinner skal kåres, skriver Sett Sjøbein.

Sett Sjøbein, Ungt Entreprenørskap og Stiftelsen Nor-Fishing arrangerer i dag finale for prosjektet «Ringer av vann-Sjømat for fremtiden»

Tilbake i 2016 fikk Sett Sjøbein et oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet; å samarbeide med Ungt Entreprenørskap for å gjennomføre en landsdekkende marin innovasjonskonkurranse for elever i videregående opplæring. Satsningen fikk navnet «Ringer av vann- Sjømat for fremtiden».

Sett Sjøbein videreførte prosjektet i samarbeid med Ungt Entreprenørskap i 2017. Over 1000 elever i ti fylker deltok på innovasjonscamper der vi gav de i oppdrag å ta utgangspunkt i ressurser fra havet eller innsjøer og utvikle en tjeneste eller et produkt som vil bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i tilknytning til sjømatnæringen.

– Vårt mål med Ringer av vann-prosjektet er at flere unge får øynene opp for mulighetene i sjømatnæringen, også som framtidig arbeidsplass, enten som ansatt eller ved å starte egen bedrift, -sier Janita Arhaug, leder for Sett Sjøbein i en pressemelding.

– Ungdom har så mye å bidra med bare vi slipper dem til. Om lag 200 ideer har elevene jobbet med i løpet av denne konkurransen, og vi er veldig imponert over elevene og hvordan de har jobbet med våre utfordringer.

For å kunne gjennomføre en nasjonal finale var de avhengig av en sponsor, og det fikk de i Stiftelsen Nor-Fishing.

Denne uken er  fylkesvinnerne, 45 elever sammen med sine lærere, i Stavanger for å delta i en nasjonal finale i tilknytning til «Det Norske Måltid». Der skal elevene få påfyll av mer kunnskap om sjømatnæringen, før de får et nytt oppdrag de skal løse og så skal den nasjonale vinneren kåres seinere i dag på Clarion Hotel Energy.

Sjømatnæringa får vist seg fram

– Dette er et godt eksempel på samarbeid mellom skole og næringsliv. Vi bygger kunnskap om sjømatnæringen, samtidig som elevene får prøvd seg på innovasjon, nytenkning og samarbeid. Læringen blir virkelighetsnær og det engasjerer elevene, sier Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge i meldingen.

Te av tørket tang fra Lofoten, oppvaskmiddel av galleblære, biodrivstoff fra fiskeavføring og eksport av norsk havvann er blant ideene elevene har kommet opp med.

Elever fra Hedmark, Vestfold, Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark deltar i prosjektet dette skoleåret.

– Stiftelsen Nor-Fishing ønsker å støtte ulike tiltak som bidrar til oppmerksomhet og rekruttering til sjømatnæringene. «Ringer av vann» er derfor et naturlig prosjekt for oss å være med på. Det er utrolig inspirerende å møte unge med spennende ideer, og ikke minst entusiasme og pågangsmot, sier Liv Holmefjord som er styreleder i stiftelsen i meldingen

  • SETT SJØBEIN er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene, overfor ungdom. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Sett Sjøbein administreres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). www.settsjobein.no
  • UNGT ENTREPRENØRSKAP er en ideell, landsdekkende organisasjon som arbeider for å bygge elevers og studenters kompetanse i innovasjon og entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap tilbyr et tyvetalls entreprenørskapsprogrammer, fra grunnskole til høyere utdanning, og alle programmene er forankret i Kunnskapsløftet (LK-06). Se www.ue.no
  • STIFTELSEN NOR-FISHING ble etablert i 1992 av det Kgl. Fiskeridepartement og har ansvaret for å avholde de internasjonale messene Nor-Fishing for fiskerinæringen og Aqua Nor for akvakulturnæringen. I tillegg til utstillingen arrangeres det flere seminarer, konferanser og egen studentdag. Begge messene avholdes i Trondheim Spektrum i august og har rundt 20 .000 besøkende hvert år. www.nor-fishing.no www.aqua-nor.no
  • DET NORSKE MÅLTID startet i 2008 og er landets viktigste matpris. I år har over 200 produsenter fra hele landet meldt på sine produkter i 13 kategorier. Gjennom tre dommerrunder blir produktet smakt, vurdert og evaluert. Vinnerne blir annonsert under finalen 12.01.18, og det å gå til topps gir mange nye muligheter for synlighet og markedstilgang. Målet til Det Norske Måltid er å bidra til næringsutvikling gjennom å øke etterspørselen, skape stolthet og styrke omdømmet for norsk matproduksjon. www.detnorskemaltid.no

Publisert: 12.01.2018 , 10.12


Siste saker

X