Slakting av laks

Koliforme bakterier årsaken bak de russiske inspeksjonene

De russiske veterinærmyndighetene avslører at funnene av mange lovbrudd, deriblant koliforme bakterier var årsakene til denne ukens inspeksjoner i Norge. Nå truer russerne med ytterligere restriksjoner dersom man skulle finne flere lovbrudd.

 Øyvind Sjøthun Røen

De russiske veterinærmyndighetene skal ha sendt et brev til Harald Gjein i Mattilsynet med informasjon om lovbruddene som de har oppdaget under overvåkingen av varene som har kommet inn i landet den siste tiden. Blant lovbruddene skal russerne også ha funnet spor av koliforme bakterier. Funnene skal være bakgrunnen til denne ukens inspeksjoner i Norge, skriver Rosselkhoznadzor på sine hjemmesider.
 

No

Plant name and number

Product type

Test protocol No and data

Veterinary certificate No and date

Violation

1

No. T 274  (Norway  Pelagic AS, avd. Sommarøy)

Fish (frozen herring)

No. 116414 of 05.11.2013

No. 40600006689 of 16.10.2013

Coliforms

2

No. N 234 (Egil Kristoffersen og Sønner AS)

Fish (chilled salmon)

No. 116521 of 05.11.2013

No. 30700001335 of 24.10.2013

Coliforms

3

No. SF-364  (Martin  E. Birknes Eftf. AS)

Fish (chilled trout)

No. 116519 of 05.11.2013

No. 80200014138 of 24.10.2013

Coliforms

4

No. N 655 (Egersund Lofoten AS)

Fish (frozen herring)

No. 116373 of 31.10.2013

No. 60300000421 of 14.10.2013

QMAFAnM over limits

5

No. N 1115 (Marine Harvest Norway AS)

Fish (chilled salmon)

No. 116497 of 05.11.2013

No. 80100007634 of 22.10.2013

Coliforms

De russiske veterinærmyndighetene skriver at funnene indikerte brudd på kravene til dyrehelse i Russland og tollunionen. Den norske delegasjonen ble også gitt detaljert klarifikasjon om grepene som ble gjort fra russisk side.

Funnene fra foredlingsanleggene skal ha ført til forsterket kontroll av de norske anleggene til;

No. T 274 (Norway Pelagic AS, avd. Sommarøy), No. N 234 (Egil Kristoffersen og Sønner AS), No. SF-364 (Martin E. Birknes Eftf. AS), No. N 655 (Egersund Lofoten AS), No. N 1115 (Marine Harvest Norway AS).

Den russiske parten rapporterte også følgende funn, som ble oppdaget i forsendelsene sendt fra Norge inn i Russland før den forsterkede laboratoriekontrollen ble innført

No.

Plant name and number

Product type

Test protocol No and data

Veterinary certificate No and date

Violation

1

No. H 107 (Brandasund Fiskeforedling AS)

Fish (chilled trout)

No. 116523 of 05.11.2013

No. 80100007784 of 25.10.2013

Coliforms

2

No. M 314  (Norway  Pelagic AS, avd. Liavåg)

Fish (frozen herring)

No. 6697M of 05.11.2013

No. 40600006303 of 07.10.2013

Coliforms

Funnene av koliforme bakterier skal ha vært blant årsakene som de russiske veterinærmyndighetene la til grunn for de ekstraordinære inspeksjonene i Norge. Man vil nå vurdere å iverksette tiltak rettet mot forebygging av eksport av forsendelser som ikke er i samsvar med RF og CU-kravene til den russiske føderasjonen.

Dersom de russiske veterinærmyndighetene skulle finne flere lovbrudd i fremtiden skriver  Rosselkhoznadzor at de blir nødt til å innføre midlertidige restriksjoner på eksport av produkter fra følgende norske planter:

No T 274 (Norge Pelagic AS, avd. Sommarøy.), Nr. N 234 (Egil Kristoffersen og Sønner AS), nr. SF364 (Martin E. Birknes Eftf. AS), nr. N 655 (Egersund Lofoten AS), nr. N 1115 (Marine Harvest Norge AS), nr. H 107 (Brandasund Fiskeforedling AS), No . M 314 (Norge Pelagic AS, avd.. Liavåg).

Publisert: 06.12.2013 , 08.35


Siste saker

X