Økologisk røykelaks

Røykt økologisk laks fra Sunnmøre Røykeri i Sjøholt på Sunnmøre har nå fått godkjenning fra KSL Matmerk som ny norsk matspesialitet. Villa Gruppen er oppdretterene bak den økologiske laksen, skriver matmerk.no.

De gamle røyketradisjonene på Sunnmøre blir holdt i hevd. Nå har Sunnmøre Røykeri AS på Sjøholdt i Ørskog kommune fått enda en godkjenning fra KSL Matmerk for bruk av Spesialitet-merket på et av sine produkter; Røykt Økologisk Laks. Det er første gang økologisk produsert laks blir produsert og omsatt i en slik skala. Røykt Økologisk Laks vil bli å finne i butikkene til NorgesGruppen. Godkjent økologisk Den økologiske oppdrettlaksen er godkjent av Debio, som er godkjenningsorganet for økologisk produksjon i Norge. Den økologiske laksen oppdrettes av Villa Gruppen på Vestnes på Møre. Derfra får Sunnmøre Røykeri økologisk produserte laksefileter for røyking i tråd med lokale røyketradisjoner. Til grunn for Debio-godkjenningen ligger blant annet bruk av økologisk fôr, mindre tetthet i mærene, naturlig rødfarge i fisken og bioligisk bekjempelse av skadedyr hos laksen. Håndverk Produksjonsprosessen ved Sunnmøre Røykeri på Sjøholt er preget av håndverk, og tid er et nøkkelbegrep både når det gjelder salting, modning, tørking og røyking. For Røykt Økologisk Mørelaks er eksempelvis produksjonstiden fra 7 til 10 dager. I røykeprosessen brukes blant einer. – Flere av oppskriftene som vi bruker i røykingen kan spores tilbake til 1870-årene. Vi har produkter som har vært produsert i tre generasjoner, forteller Magne Henden, som høsten 2005 overtok Sunnmøre Røykeri på Sjøholt. Han har deretter bevisst satset på å videreføre de lange tradisjonene som ligger bak produktene fra røykeribedriften. Magne Henden er også opptatt av kvalitet skal synes. – Spesialitet-merkingen fra KSL Matmerk borger for kvalitet. Det passer som hånd i hanske for oss, sier Henden. Optimisme Så langt har Sunnmøre Røykeri fire ansatte. Målet er forsiktig vekst, fra en forventet samlet produksjon på 50 tonn i 2007 til rundt 150 tonn i løpet av de kommende to årene. Leveranser til storkjøkken og avtaler med NorgesGruppen, bidrar til optimisme hos den lille håndverksbedriften på Sunnmøre. I tillegg til Røykt Økologisk Mørelaks har Sunnmøre Røykeri også tidligere fått Spesialitet-godkjenning for fire andre produkter; Røykt mørelaks, Røykt møreørret, Røykt møresild og Røykt møretorsk. 140 matspesialiteter Nærmere 140 norske matprodukter er i dag godkjent for bruk av Spesialitet-merket og Beskyttede betegnelser. Spesialitet-merket blir gitt norske matprodukter som oppfyller egne kvalitets- og spesialitetskrav. Bak Spesialitet-merkeordningen står KSL Matmerk. Merkeordningen har som mål å løfte fram spesielle norske matprodukter og nyvinninger både fra sjø og land, og skal på den måten bidra til økt matmangfold, matproduksjon og lokal og regional næringsutvikling. Fire sjømatprodusenter er idag godkjent for bruk av Spesialitet-merket. Disse er Sunnmøre Røykeri (røykt laks, ørret, sild og torsk), Lofotprodukt (einerøkt laks og ørret), Finny Sirevaag (ferskproduserte lakereker) og Troll Salmon (røkt laks, varmrøykt pepperlaks og varmrøkt dilllaks).

Publisert: 04.09.2007 , 09.48


Siste saker

X