Geir Ove Ystmark 4,3

– Kompetansen må styrkes

Mattilsynets hygienekontroll av hvitfisknæring, viser at hygienearbeidet må forbedres. - FHL setter umiddelbart inn ekstra ressurser på hygiene. Alle medlemmer tilbys kurs og rådgivning, sier direktør for industri Geir Ove Ystmark.
Geir Ove Ystmark
– Funnene er ikke bra, sier Geir Ove Ystmark. Foto: Kari Johanna Tveit

Vinteren 2013 har Mattilsynet gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt rettet mot hvitfisknæringen. Funnene viser at industrien har store utfordringer knyttet til sikring av hygienen under produksjonen.

Les også: Hvitfiskindustrien får hard medfart

– Funnene er ikke bra. Derfor tar vi grep umiddelbart. Derfor har vi allerede bestemt oss for å bruke ekstra ressurser for å legge til rette for ny kursing hos alle våre medlemmer for å oppfylle kravene i hygieneregelverk, sier direktør for industri i FHL, Geir Ove Ystmark

Trygg fisk

Selv om Mattilsynet har gitt reaksjoner til svært mange bedrifter sier og rapporten at norsk hvitfisk er trygg.

– Dette er selvsagt det viktigste. Forbrukere skal tilbys trygg sjømat. Likevel, det som kommer frem er langt i fra bra fordi mangel på etterlevelse av hygienekravene i produksjonsbedriftene bidrar til at produktene etter hvert får en lavere hygienisk standard. Derfor må hygienearbeidet i næringen forbedres, sier Ystmark.

FHL vil i løpet av vinteren 2013/14 starte arbeidet med å sørge for at kurs kan gjennomføres langs hele kysten. Hensikten er å sikre god kompetansen i praktisk produksjonshygiene i bedriftene. FHL er svært positive til at Mattilsynet nå vil øke sitt tilsyn med hvitfisknæringen. Næringen vil og legge opp til en nærmere dialog med tilsynet i tiden fremover.

Rammevilkår

Torskefisksektoren har de siste seks årene hatt betydelige økonomiske utfordringer. Enorme mengder med fisk har gjort sitt til at markedet har kollapset og prisene svært lave. Det har igjen resultert i konkurser og svært dårlige resultat.

– Bedre rammevilkår hadde nok gjort situasjonen enklere for bedriftene i denne sammenheng og da særlig i forhold til de bygningstekniske manglene som er beskrevet i rapporten. Det kan derimot aldri bortforklare funnene. Hygiene kommer først og skal ivaretas, sier Ystmark.

FHL mener myndigheten framover må se nærmere på tiltak som kan strekke sesongen for hvitfisknæringen, noe som igjen kan gi forutsigbarhet og økte priser. Manglende lønnsomhet i torskefiskindustrien over tid er et problem fordi det til slutt påvirker kvaliteten på produktene og dette må settes høyt på den politiske agendaen.

Les også: Ser alvorlig på Mattilsynets rapport

Publisert: 23.10.2013 , 10.44


Siste saker

X