Tegninger av det framtidige oppdrettsanlegget på Rjukan. Illustrasjon: Carl Holmen

Konsesjon tildelt Akvafarm Rjukan – Kan bety 60 nye arbeidsplasser

Telemark fylkeskommune har gitt konsesjon til Akvafarm Rjukan, og gir med dette klarsignal til etablering av et flunkede nytt fullskala landbasert anlegg for matfiskproduksjon av laks.

Selskapet har tidligere opplyst at det planlagte anlegget vil dekke et område på 33 mål, og er estimert til å produsere 30 tonn laks i døgnet med en årsproduksjon på cirka 8000 tonn. Konsesjon de har fått tildelt er på 2,4 millioner settefisk og en MTB på 4550 tonn for matfisk-produksjonen.

Da saksbehandlingen har tatt lang tid regner vi med innsett av fisk i anlegget tidligst i tredje kvartal 2018, sier styreleder Carl Ivar Holmen i Akvafarm Rjukan til kyst.no.

Produserer på ferskvann

Anlegget skal bygges i Tinn i Telemark, og Holmen har tidligere fortalt at det som gjør anlegget unikt, er tilgang til varme og vann fra nærliggende industri. Nå er han glad for at det formelle er på plass.

– Da vi har fått tillatelse til både settefisk og matfisk-produksjon gir dette oss en viss fleksibilitet i hva vi ønsker å produsere, men målsettingen er å produsere laks frem til slakt bare på ferskvann. Det at vi skal bruke ferskvann i hele produksjonen gjør at anlegget skiller seg fra andre, legger han til.

Vannet kommer fra egne brønner på tomta, og varmen kommer fra naboindustrien.

– Settefiskkonsesjonen trenger vi fordi vi skal produsere hele verdikjeden fra klekking til slakteklar fisk. Fleksibiliteten er at vi kan ha båe laks og ørret, sier Holmen.

14 konsesjoner

Tillatelsen tilsvarer 14 konsesjoner på 325 tonns MTB.

– Dette er kjempebra for Telemark. Etableringen av et slikt fullskala anlegg kan gi opptil 60 nye arbeidsplasser, sier Rita Regbo utviklingssjef i Fylkeskommunen i en kommentar til kyst.no.

Krüger Kaldnes skal levere RAS-teknologien som skal installeres på Svadde industriområde.

Publisert: 16.02.2017 , 13.17


Siste saker

X