Konsesjonene er lyst ut

Fiskeridirektoratet lyste tirsdag ut 60 konsesjoner for oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjøvann. Søknadsfristen er den 13 november klokken 1500.

Den geografiske fordeling av konsesjonene er som følger: Finnmark: 10 konsesjoner Troms: 7 konsesjoner Nordland: 9 konsesjoner Trøndelagsfylkene: 10 konsesjoner Møre og Romsdal: 5 konsesjoner Sogn og Fjordane og Hordaland: 13 konsesjoner Rogaland og Skagerrakkysten: 6 konsesjoner Eget søknadsskjema med utfyllende opplysninger om tildelingsrunden kan finnes på Fiskeridirektoratets internettsider eller fås ved henvendelse til et av Fiskeridirektoratets regionkontorer. Søknader må være mottatt ved Fiskeridirektoratets regionkontor i de respektive fylkene innen 13. november 2003 klokken 1500.

Publisert: 22.10.2003 , 08.06

Mest lest


Siste saker

X