Yngve Myhre Salmar

– Kontraktklimaet er bedret

Salmar har et target på en løpende 30 prosents kontraktsdekning. Ut 2012 vil selskapet kun ligge på elleve prosent. Likevel ser konsersjef Yngve Myhre et bedre kontraktsklima nå.

Henrik Wiedswang Horjen

Spesielt etter sjømatmessen i Brussel har interessen rundt kontraktene tatt seg opp betraktelig. Laksekrakket tok med seg kontrakteadndelene i dragsuget, og selskapenes avventende holdning til å inngå kontrakter på et halvert i forhold til hva det var for cirka ett år siden har ikke fristet mange oppdrettere nevneverdig.

Men med priser liggende stabilt på 27 kroner før de siste ukene prisene igjen har vippet opp i en periode hvor det var ventet at prisene skulle falle har ført til at prisnivået ligger på et mer attraktivt bilde. Selskapene har med det igjen begynt å inngå konttakter.

Brussel-oppsving

Vi har erfart at det har vært en viss interesse etter Brussel-møtet. Vi har mesteparten av fisken vår i andre halvår, og det gjør at vi kommer med i en normalsituasjon på slakting og aktivitet kan være mer fremoverlent i forhold til å inngå kontrakter. Men det skal fortsatt være på riktig pris, sier Salmar-sjef Yngve Myhre til Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no.

Les mer: Positive pristrender hos Fish Pool

For pris er det avgjørende når det kommer til kontrakter. Hverken Lerøy eller Marine Harvest har nevneverdig kontraktsdekning ut året. Hovedårsaken til det er at prisene rett og slett har vært for lave til det.

Les også: Lerøy: – Kontraktsprisene har vært for lave

Fish Pool-prisene ikke attraktive nok

I første kvartal hadde selskapet en kontrakteadndel på 20 prosent. Den vil synke til 11 prosent ut året, ifølge konsernsjefen.

– Vi har ikke følt at alternativene som lå på Fish Pool har vært riktige, og så langt i første halvår i 2012 har de som har solgt i spotmarked har sikret en bedre pris på det enn hva kontrakter alternativt ville ha gjort, sier Myhre.

Selskapet oppjusterte slakteestimatene for 2012 med 4 000 tonn, og har brorparten av fisken til utslakt andre halvår.

Publisert: 29.05.2012 , 07.48


Siste saker

X