Kontrolloffensiven er gjennomført

I perioden fra mai til slutten av oktober 2006 har Fiskeridirektoratets syv regioner inspisert 75 matfisklokaliteter med tilhørende anlegg, skriver Fiskets Gang.

Herunder er det 60 matfisklokaliteter for laks, ørret og regnbueørret og 15 matfisklokaliteter for torsk. – Fiskeridirektoratet gjør en fortløpende kartlegging av hvilke anlegg som oppfyller kravene i Nytek-forskriften. Under Kontrolloffensiven har vi tatt utgangspunkt i de anleggene som ikke har oppfylt alle kravene i forskriften, forteller Kari Hesjedal ved Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet. Nytek-forskriften stiller tekniske krav til oppdrettsanlegg og skal slik bidra til å hindre rømming av oppdrettsfisk. Rapportering fra Kontrolloffensiven – Våre regioner har fortløpende sendt inn kopi av forhåndsvarsel og vedtak til Fiskeridirektoratet sentralt. På bakgrunn av denne innrapporteringen har vi utarbeidet en oversikt over hvilke bestemmelser i Nytek-forskriften som ikke ble fulgt, sier Hesjedal. Diagrammet under viser antall registrerte brudd på Nytek-forskriften som ble avdekket under Kontrolloffensiven per 29.11.06. Tallene er foreløpige. Antall registrerte brudd på Nytek-forskriften (2,79 kB)  Nytek-brudd – Av diagrammet ser vi 39 brudd på kravet om å inneha dugelighetsbevis. Forklaringen på dette er sannsynligvis både at vi har fokusert på nettopp de anleggene som kartleggingen viste ikke fulgte Nytek-forskriften, og at krav om dugelighetsbevis var nytt fra 1. januar 2006. Det har tatt tid for oppdretterne å få dette på plass. Mange av bruddene som ble avdekket er nå rettet opp i, og vi vil i kontrollsammenheng fremover fortsatt ha fokus på krav i Nytek-forskriften, avslutter Hesjedal.

Publisert: 04.01.2007 , 13.20


Siste saker

X