Kostnadskutt i Fjord fremover

Konserndirektør Helge Midttun i Fjord Seafood har som mål å bringe ned kostnadene gjennom hele verdikjeden i selskapet. I Norge er et av målene at selskapet skal produsere laks til under 20 kroner kiloet, noe de ikke gjør i dag, Dette sier han i et større intervju i Norsk Fiskeoppdrett.

I Chile er utfordringene helt andre. Der handler det om å gjøre hele virksomheten mer robust, og mindre utsatt for risiko. Se på konsentrasjonen av settefisk i innsjøen i Puerto Montt-området, se på beliggenheten til sjøanleggene. Midttun ønsker å investere mer uavhengig i egne landbaserte anlegg på smoltsiden og på slakteri- og foredlingssiden. Det er også et mål at salgs- og markedsapparatet skal hente ut mer i EU, samordnes og på den måten hente ut flere synergier. Med det for øyet å redusere kostnader og videreutvikle selskapet som helhet. Mer laks skal prosesseres i fabrikker i Europa, og Fjord skal foredle langt mer av produksjonen i fremtiden. Av det samlede volumet i Norge går i dag 80 prosent fra selskapet – hel og hodekappet. Innen to-tre år regner Midttun med at mer enn 50 prosent er videreforedlet til fileter og koteletter. Les hele intervjuet i Norsk Fiskeoppdrett nr 18, som er ute i uke 46.

Publisert: 31.10.2003 , 12.53


Siste saker

X