Kraftig prisfall

Lakseprisen falt betydelig i forrige uke. Prisen endte på rett under snittet for året så langt.

Med et fall på 6,65 falt lakseprisen i spotmarkedet til 64,76 kr/kg i uke 22, ifølge Akvafakta. Dette er 5,21 kr over tilsvarende uke i fjor.

Så langt (per uke 22) er den gjennomsnittlige spotprisen (uvektet) på 65,60 kr/kg, mot 59,0 kr/kg på samme tid i fjor.

Til nå i år (per uke 20) er det eksportert 403 tusen tonn, en nedgang på 3,3 % fra i fjor.

Laksepris per uke 22 i 2017 (rød) vs 2016 (blå). Datakilde: Akvafakta.

Publisert: 07.06.2017 , 08.30


Siste saker

X