Kraftverkvann gjør algene snille?

Kan utløp fra kraftstasjoner brukes som en motor til å få opp dypvann med et næringsinnhold som favoriserer snille alger? Innerst i Sognefjorden er nå et større forsøk under avslutning, skriver Norsk Fiskeoppdrett.

Får en dette til, vil det kunne bety et viktig skritt på veien mot å produsere giftfrie skjell fra et høyproduktivt algegiftbefengt område. -Dette er et meget spennende prosjekt. Det er veldig næringsrelevant og med en sjelden entusiasme for å oppnå resultater, sier leder for SINTEF Fiskeri og Havbruk, Karl Almås til Norsk Fiskeoppdrett. Prosjektet har holdt på i to år og avsluttes i november. -Nå skal dataene bearbeides vitenskapelig før det kan trekkes konklusjoner, sier han.

Publisert: 13.10.2003 , 09.51


Siste saker

X