Nils Inge Hitland

Krever oppklaring rundt lusepåslag på innvandrende villaks

Salmon Group ser seg lei på at oppdrettsnæringen automatisk får skylden for at man finner lusepåslag på innvandrende villaks, og de ber Mattilsynet snarlig komme med en oppklaring på dette. - Det er svært uheldig at slike misforståelser får versere, sier Nils Inge Hitland i Salmon Group.

 Elisabeth Nodland

– Samtidig som villaksfiske går så det suser rapporteres det stadig inn at det fanges enkelte villaks med mye lus. Det vi liker dårlig er at det i de siste har vært en rekke medieoppslag rundt dette hvor oppdrettsnæringen automatisk får skylden. Vi ser det som villedende informasjon som kan være med på å ødelegge for det omfattende arbeidet som har blitt gjort mot lus på oppdrettsfisk, sier Nils Inge Hitland, daglig leder i Salmon Group AS til Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no.

– Skuffet over Mattilsynet

– Oppdrettsnæringen har helt klart en utfordring når det kommer til lakselus, og vi mener ikke å undergrave dette, men det er viktig å skille mellom fakta og hva som man antar er årsaken til at det fiskes villaks med myle lus. Spesielt blir vi bekymret når også Mattilsynet truer med å stenge ned anlegg, og på den måten automatisk går ut og hentyder at det er oppdrettsnæringens skyld, sier Hitland. Det kan ikke dokumenteres at man på grunn av oppdrettsvirksomhet overfører lus på innvandrende villaks. Det er lite lus på oppdrettsfisken i den perioden villaksen kommer inn, som følge av fellesavlusning, og vi mener at villaksen har disse parasittene med seg fra oppvekstområdene i havet. Så lenge det har eksistert laks har det også vært lus i sjøen, og det vil naturlig forekomme lusepåslag.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Villaks som hopper
Salmon Group mener stor villaks på vei til elvene har med seg lusen fra havet.

– Krever oppklaring

– Lus fra oppdrettsfisk blir regnet som en mulig smittekilde for utvandrende laksesmolt, men stor fisk som vandrer opp i elvene svømmer ikke rundt i fjordene og samler opp lus der, mener Hitland. Når fisken kommer i ferskvann vil den også bli kvitt lusen. Selvsagt er det ikke ideelt a det kommer fisk inn til kysten som er full av kjønnsmoden hunnlus. Det utgjør en smittekilde både for oppdrettet og annen vill fisk, men en kjenner ennå ikke il metoder for å avluse villfisken ute i havet.

– Man bør derfor så raskt som mulig få en oppklaring rundt forvirringen om denne fisken har fått påslag av lus nær oppdrettsanlegg eller ikke. Salmon Group forventer at Mattilsynet går ut og gir klarhet i dette, og gjerne med hjelp fra andre fagmiljøer. Det er like lite tjenlig for forvaltningen som for laksenæringen at slike misforståelser får versere, sier Hitland.

Publisert: 05.07.2012 , 07.00


Siste saker

X