Kronen svekker seg videre

Den norske kronen har svekket seg videre mot både euro og dollar det seneste døgnet. Reaksjoner på sentralbanksjef Svein Gjedrems tale tirsdag gjør seg fortsatt gjeldende.

«Troen på større rentekutt enn antatt til nå påvirker kursen. Samtidig gis det uttrykk for ønsker om at kronen skal falle i verdi i tiden som kommer. (..) Myndighetenes holdning til kursutviklingen kombinert med redusert rentedifferanse mot utlandet styrker troen på videre kronesvekkelse de nærmeste måneder,» skriver Gjensidige Nor i en rapport. Onsdag morgen ligger kronen på rundt 8,07 mot euro, mens den torsdag morgen handles til 8,09. Mot dollar har kronen svekket seg fra 6,88 til 6,94 det seneste døgnet. I rente- og valutamarkedet vil det være sterkt fokus på rentemøtet i Den europeiske sentralbanken (ESB) torsdag. Økonomene venter at renten blir satt ned med 50 basispunkter til 2 prosent. «I norsk regning kan kursbevegelsene (i euro, red.anm.) nå tyde på test av høyere nivåer etter hvert. Helt kortsiktig synes utviklingen litt mer usikker fordi en markert oppgang har funnet sted i løpet av kort tid. Da kommer ofte en periode med konsolidering eller en viss reaksjon tilbake. Men med de signaler som kom tirsdag synes nedsiden for eurokursen i norsk regning relativt begrenset,» skriver Gjensidige Nor i sin rapport. Et kutt på mindre enn 50 punkter vil kunne gi en svekkelse i dollaren igjen (overfor euro, red.anm), mener Gjensidige. Også Bank of England holder rentemøte i dag. (TDN Finans)

Publisert: 05.06.2003 , 09.23


Siste saker

X