Settefisk

Økt driftsmargin for settefiskprodusentene

Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for selskap med settefiskproduksjon viser at gjennomsnittlig driftsmargin økte fra 15,8 prosent i 2010 til 16,4 prosent i 2011.

Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for selskap med settefiskproduksjon av laks og regnbueørret viser noe økt driftsmargin og økt produktivitet i 2011.

Gjennomsnittlig driftsmargin økte fra 15,8 prosent i 2010 til 16,4 prosent i 2011.

Økt salg

Den positive utviklingen skyldes en økning i salget av yngel og smolt fra 2010 til 2011, skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Gjennomsnittlig antall solgte individer økte med 1,1 millioner individer. En settefiskprodusent solgte i gjennomsnitt 3,9 millioner stk. yngel og smolt i 2011.

Ser man på fortjeneste per stk. solgt yngel og smolt finner en imidlertid en liten reduksjon fra 2010 til 2011.

Gjennomsnittlig fortjeneste per stk. gikk ned fra kr 0,58 i 2010 til kr 0,53 i 2011. Den negative utviklingen i fortjeneste per stk. skyldes at gjennomsnittlig produksjonskostnad per stk. økte med 3,7 prosent.

Beregninger viser at settefisknæringen hadde et samlet resultat før skatt på 531 millioner kroner i 2011. Tilsvarende beregning for 2010 viser et samlet resultat før skatt på 413 millioner kroner.

Publisert: 11.12.2012 , 08.00


Siste saker

X