Nordlaksl-lokalitet. Foto: Nordlaks.

Kun fem fisk forsvant fra Nordlaks

Nordlaks meldte siste uken i juli ifra til Fiskeridirektoratet om hull i not på en slaktemerd, som igjen resulterte i rømmingshendelse. Nå viser det seg at bare et fåtall fisk rømte.

Det var på Nordlaks Produkter AS sin lokalitet Børøya i Hadsel kommune, at hendelsen fant sted.

Les også: Rømt laks fra Nordlaks-lokalitet

– Nordlaks oppdaget i forbindelse med slakting 25. juli at det var et oppstått et lite hull på noten i et av burene i ventemerdanlegget på Børøya, forklarer Merete Kristiansen, kommersiell direktør i Nordlaks Produkter AS.

Kristiansen forteller at de iverksatte rutinemessige beredskapsplaner med en gang det ble oppdaget, og fikk lukket hullet umiddelbart.

– I tillegg har vi gått igjennom anlegget og vil vurdere å gjøre ytterligere tilpasninger for at det ikke skal kunne skje igjen. Etter vår vurdering, kan det se ut til at hullet er forårsaket av at det har vært fysisk kontakt mellom not og lodd, sier hun.

– Dette er selvfølgelig en hendelse som ikke skal skje, men heldigvis ser det ut til at det var et veldig lite antall laks som klarte å rømme. Vi har etter gjenfangstfiske registrert fem rømte fisk, forteller Kristiansen.

Publisert: 08.08.2017 , 10.20


Siste saker

X