Lakseyngel Trygve Poppe

Kunstig belysning i vannløp forstyrrer den naturlige vandring hos villaks

En ny undersøkelse påpeker, at laks endrer adferd hvis vandløpene belyses om natten. Dette kan påvirke fiskens risiko for å bli spist og dermed påvirke bestandenes størrelse, skriver det danske nettstedet Fiskepleje.dk.

Prosjekter, som har til formål å forbedre fiskepassasjer, har i større grad enn tidligere fokus på at fiskepassasjene skal ha et arkitektonisk og kunstnerisk uttrykk og kunstig belysning er ofte en del av prosjektet. Dette kan være sterkt problematisk, skriver Fiskepleje.dk.

Skaper problemer for utvandringen

Undersøkelsene ble tatt i England hvor vandringsmønsteret hos merket laks ble observert med og uten lys i vannløpene. For å sammenligne med og uten lys satte de ganske enkelt en gatelampe opp ved vannløpet.

Undersøkelsen viste, at smolt fra atlantisk laks fikk ødelagt døgnrytmen i sin vandring, når de skulle passere en strekning med kunstig gatelys. Siden smolten foretar sin utvandring om natten, vil endring i lysintensiteten, som ved kunstig belysning på vandløpsstrekninger, forstyrre den naturlige nedstrøms vandring. Det er essensielt at smolten vandrer ned til havet til rett tid mens de ennå er i smoltifiseringsstadiet for at den skal være i stand til å overleve i saltvann.

 

Publisert: 02.01.2013 , 07.00


Siste saker

X