Kunstig lys på laks i sjøvann

Frode Oppedal disputerer 28. mars for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Effekter av kunstig belysning på laks i sjøvann.

Under oppdrett av laks overføres normalt lakseunger fra kar i ferskvann til merder i sjøen om våren. Den første vinteren i sjøen gir oppdretteren vanligvis laksen lys for å unngå at den skal kjønnsmodne og samtidig vokse raskere. Kjønnsmoden laks har mindre rødfarge og lavere næringsverdi enn umoden laks. Ved å bruke lys får oppdretteren tid til å slakte laksen før den taper sin verdi som menneskemat. I de senere år er det blitt mer vanlig å overføre laksunger til merder i sjøen også om høsten, men det har vært usikkert hvilken belysning som er best for denne gruppen fisk. I avhandlingen undersøker Oppedal laksens atferd når den blir belyst hele døgnet. Han ser på hvordan sterkt lys påvirker i forhold til svakt lys og hvordan lakseunger overført til merder i sjøen om høsten påvirkes av ulike lyssettinger gjennom vinteren. Lyset gjør at svømmemønsteret til laksen om natten blir slik det normalt er om dagen. Dette innebærer at laksen svømmer kontinuerlig rundt og rundt i merden og velger å være på det dypet hvor temperaturen er høyest døgnet rundt. Laksen sitt årlige vekstmønster endres av lyset. Den gode sommerveksten fremskyndes og varer lenger, mens den naturlig dårligere vinterveksten forkortes. Som en konsekvens av lyset øker den totale tilveksten og laksen blir større. Videre ser det ut til at sterkere lys gir bedre vekst enn svakt lys. Arbeidet beskriver en metode for hvordan lys kan brukes effektivt i sjøvann også for lakseunger overført til merder i sjøen om høsten. Oppdretterne sparer nå millioner ved å bruke lyset riktig også på høstutsatt laks. Personalia: Frode Oppedal er født i 1969, oppvokst i Bergen og har utdannet seg innen akvakultur ved Bergen Ingeniørhøyskole og senere ved Universitetet i Bergen sitt institutt for fiskeri- og marinbiologi, hvor eksamen for graden cand. scient. ble avlagt i 1995. Han har siden jobbet som forsker ved Havforskningsinstituttet og hatt arbeidssted ved instituttets forskningsstasjon i Matredal, Masfjorden kommune. Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 28. mars, kl. 0915, HIB (høyteknologisenteret i Bergen), datablokken, store auditorium 2144, Thormøhlens gt. 55.

Publisert: 24.03.2003 , 07.00


Siste saker

X