Kutt i staben

Situasjonen i fiskeri- og havbruksnæringen får følger for næringens organisasjoner, skriv fhl.no.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) kutter fire årsverk av den faste staben, noe som utgjør 15 prosent av det totale antall årsverk. – Ytterligere nedskjæringer kan ikke utelukkes, sier Geir Andreassen, administrerende direktør i FHL. FHL finansieres av kontingentinntekter som i hovedsak beregnes ut fra utbetalt arbeidslønn i bedriftene. Når bedriftene innskrenker, eller i verste fall går konkurs, gir dette seg direkte utslag i reduserte inntekter for organisasjonen. Nedskjæringene er i all hovedsak gjort i administrativ stab (informasjons-, økonomi- og sekretærfunksjonene). I tillegg vil en stilling på lønn- og tariffavdelingen stå ubesatt gjennom et års permisjon. – Vi har prioritert å skjerme medlemsfunksjonene og de faglige stillingene slik at de direkte virkningene for medlemmene skal bli minst mulig. Likevel er det klart at såpass store kutt i støttefunksjoner og driftbudsjett vil gi betydelig redusert kapasitet for organisasjonen som helhet, sier Andreassen.

Publisert: 06.08.2003 , 07.00


Siste saker

X