Kuwait-økonomi truer kysten

Den sterke kronekursen fører til at norske oppdrettere får betydelig mindre betalt for fisken enn sine konkurrenter. Kombinert med et høyt kostnadsnivå og en høy rente har norske produsenter i løpet av de to siste år fått dramatisk dårligere rammebetingelser enn oppdrettere i andre land. Derfor blir finans- og valutapolitikken den heteste saken når oppdretterne i Troms møtes til årsmøte i Harstad 13. mars

Leder av Troms Fiskeoppdretterlag, Edmund Broback, er stolt over årsmøteprogrammet. Sentralbanksjef Svein Gjedrem blir hovedattraksjonen. Oppdretterne håper på signaler som kan føre til rentenedsettelse og svekkelse i kronekursen. I tillegg til sentralbanksjefen vil administrerende direktør i FHL Geir Andreassen innlede om valutatapene for norsk sjømatnæring, mens stortingsrepresentant Ivar Kristiansen har i oppgave å redegjøre for regjeringspartienes målsetninger for eksportrettet næringsliv. -Norge er i ferd med å få en kuwait-økonomi!, hevder Broback. Han frykter for at høyt forbruk av oljepenger skal gjøre norske eksportnæringer stadig mindre konkurransedyktig. Slik situasjonen er nå får våre konkurrenter betydelig bedre betalt for sin fisk enn vi får for vår. Over tid er det ikke holdbart for norske produsenter å konkurrere under såpass skjeve rammebetingelser. Broback frykter at en vedvarende høy kronekurs også fører til økt utflagging hos leverandørindustrien, og at den norske sjømatproduksjonen skal bli alvorlig svekket som følge av finanspolitikken. Han minner om at Norges rikdom kan bli kortvarig hvis vi ikke har andre eksportnæringer å leve av når oljeinntektene reduseres. Administrerende direktør i FHL, Geir Andreassen, illustrerer problemet ved å fortelle at den norske sjømatnæringen ville hatt et godt driftsår i 2002, hvis kronen ikke hadde styrket seg så dramatisk samtidig som chilenske pesos og den islandske kronen ble kraftig svekket. – Det er klart våre medlemmer er opptatt av disse spørsmålene, det handler kort og godt grunnleggende betingelser for drift, sier Geir Andreassen. Produksjonsregulering I tillegg til den aktuelle situasjonen vil årsmøtet i Troms Fiskeoppdretterlag diskutere fremtidens reguleringer av havbruksnæringen. -I dag har vi et foreldet system for regulering av norsk oppdrettsproduksjon. Regimet er et lappverk av regler, som er unødvendig komplisert og hvor de ulike reglene slår hverandre i hjel, mener Broback. Han er derfor glad for at fiskeriministeren har varslet en ny produksjonsregulering, og at næringen med utgangspunkt i et utvalgsforslag gies anledning til å delta i debatten i forkant av de påkrevde endringene. ?Vi håper at det nye systemet blir enkelt og oversiktelig, sier styrelederen i Troms Fiskeoppdretterlag. Styreleder i FHL havbruk Lisbeth Berg Hansen vil innlede om saken. Oppdretterlaget legger også opp til en kritisk gjennomgang av de nye forslagene.

Publisert: 03.03.2003 , 09.36


Siste saker

X