Kveiteyngel fra Nordic Seafarms. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Kveita øker mest innen marinfisk-oppdrett

På tross av lave volumer var det en økning innen oppdrett av marine arter i fjor. Kveita står for hele 59 prosent av det totale salget.

Det viser Fiskeridirektoratets foreløpige statistikk for akvakultur 2016.

Innen marinfisk-produksjon som omfatter torsk, røye, kveite og andre arter, var 48 selskap med 75 matfisktillatelser og 41 selskap med 65 settefisktillatelser i drift i 2016.

Den viser også at det ble solgt 2 473 tonn av alle marine fiskearter i 2016, noe som er en økning sammenlignet med 2015, hvor det ble det solgt 1 712 tonn.

– Det er salg av kveite som er størst. Salg av kveite utgjør 59 prosent av det totale salget. Salg av kveite økte fra 1 243 tonn i 2015 til 1 461 tonn i 2016. Også de øvrige artene hadde en økning fra 2015 til 2016, viser statistikken,

Det var en liten økning innen marinfisk-produksjonen i fjor. Mest innen kveite. Illustrasjon: Fiskeridirektoratet.

De foreløpige tallene konkluderer med at man i fjor solgte 450 tonn torsk, 333 tonn røye og 229 tonn av andre marine fiskearter.

Økt sysselsetting

Direktoratet skriver at statistikken oppsummert viser liten aktivitet i selskapene med produksjon av andre marine fiskearter med unntak av selskap med produksjon av rensefisk som økte fra 2015 til 2016.

Mer om rensefisk-statistikken kan du lese her.

– Produksjonen av torsk er fortsatt lav. For de øvrige artene var det en liten økning i produksjonen fra 2015 til 2016, slår direktoratet likevel fast.

Samlet arbeidsinnsats i selskapene med produksjon av andre marine fiskearter økte likevel, og næringen sysselsatte 406 personer i 2016 mot 347 i 2015.

– Går vi inn på de enkelte produksjonsgrupper finner vi en økning i arbeidsinnsatsen for både matfiskselskap og settefiskselskap.

Man hadde også en økning i kjøp og interne mottak av yngel og småfisk for videre produksjon innen alle arter.

– Kjøp og interne motta av torsk var på 330 tusen fisk i 2016, røye på 603 tusen fisk, kveite på 993 tusen fisk og andre arter 24 tusen fisk.

Publisert: 30.05.2017 , 07.30


Siste saker

X