Torske yngel

Kvikksølvstriden fortsetter

Raunes Fiskefarm har sendt inn nok et brev til Klif hvor de mener de kan påvise at det er betydelig kvikksølvforurensning i luften ved opphoggingsanlegget til AF Decom. Opphoggingsanlegget mener selv at de holder seg innenfor grenseverdiene for det som er tillatt.

Elisabeth Nodland

Nylig gjennomførte oppdrettsselskapet ytterligere målinger hvor kvikksølvnivåene angivelig skal være er enda høyere enn først antatt. – AF Gruppens virksomhet i Vats er regulert gjennom rammer og krav satt av nasjonale og lokale myndigheter. Vår virksomhet er basert på at vi driver miljømessig riktig. Med omfattende miljøtiltak og et tilpasset mottaksanlegg skal vår virksomhet drives med et langsiktig perspektiv, sier Evy M. H. Lærdal, AF Gruppen.

Foretar jevnlig målinger – Vi foretar jevnlige målinger i tråd med forurensningsmyndighetenes krav. I tillegg har vi inngått avtale med Norsk institutt for vannforskning (Niva), som fra 2009 har gjennomført et grundig miljøovervåkningsprogram for nærområdet rundt AF Miljøbase Vats, inkludert Vatsfjorden. Den siste rapporten fra Niva ble offentliggjort i mars i år. Niva rapporten viser at det ikke er påvist vesentlige endringer i miljøkvaliteten i Vatsfjorden og tilliggende områder, understreker Lærdal. – Når det gjelder målingene til Raunes Fiskefarm, så viser vi til Norsk institutt for luftforskning (Nilu) sin kommentar på egne nettsider, sier Lerøy.

”Raunes Fiskefarm har i flere brev til miljøforvaltningen lagt fram dokumentasjon på det de mener er omfattende miljø¬forurensning fra AF Decom Offshores (AFDO) miljøbase i Vats. Nilus analyser, som er brukt i dokumenta¬sjonen, er tatt helt ut av sin sammenheng. I rapporten som er sendt flere etater og også omtalt i pressen, kan det oppfattes som om luftprøver som omtales, er foretatt av Nilu. Dette medfører ikke riktighet, Nilu har ikke foretatt luftprøver. Videre trekkes det slutninger om utslipp på grunnlag av våre analyser som det ikke er grunnlag for» – Kvikksølvnivåene er høyere enn først antatt

 

 

Publisert: 10.04.2012 , 07.48


Siste saker

X