Kystsoneforskning – utlysning tidligst i januar 2004

Arbeidsgruppa som Forskningsrådet satte ned i januar 2003 for å lage et plandokument angående kystsoneforskning, skal være ferdig med sitt arbeid i juni. Om det blir satt i gang et nytt program omkring temaet, vil først være klart etter at Statsbudsjettet for 2004 foreligger. En mulig utlysning av nye forskningsprosjekter vil derfor tidligst kunne finne sted i januar 2004.

Informasjon vedrørende søknader til hovedsøknadsfristen 15. juni 2003 er lagt ut på Forskningsrådets nye nettsider for søknadsinformasjon. Her finner du blant annet oversikt over tilgjengelige midler, kriterier og føringer for tildeling med mer.

Publisert: 09.05.2003 , 07.00


Siste saker

X