"Akva-Gran" er inne i en testperiode, og ser ut til å skape mer liv i sjøen så langt ifølge selskapet. Foto: Pumpefabrikken.

Lager kunstige rev for å skape mer liv i sjøen

"Akva-Gran" er et prøveprosjekt som går ut på å undersøke om grantrær egner seg som kunstig rev for å skape mer liv i sjøen.

Prosjektet er opprettet av selskapet Pumpefabrikken (Pufab) som er et ingeniørselskap som utvikler og leverer propellbaserte pumper og pumpeløsninger. Selskapet holder til i Vatne nordøst for Ålesund og har nå «plantet»  to grantrær på hhv 8 og 12 m dybde for å se om de kan fungere som kunstig rev.

Bakgrunnen er en gammel svensk teknikk kalt «vase» for å lage fiskeplasser.  Å anlegge vaser er  i dag klassifisert som naturverntiltak i Sverige og det gis tilskudd for å plassere ut de i vassdrag.

Formålet med prosjektet er å se om vaser kan fremme fiskebestand også i sjøen på samme måte som i ferskvann, opplyser de.

Skal gjødsle med slam

Den første kontrollen i september i fjor viset at groingen tar til og at småfisk samles rundt granene. Det ser derfor ut til at prinsippet virker også i havet.

Neste skritt er å «gjødsle» granene med slam fra et settefiskanlegg. Tanken er at groe og sekkedyr som festet seg til granene skal ta til seg slammet.

– Hvis dette virker har vi her kanskje et rimelig biofilter laget av naturlige materialer som kan resirkulere slam fra settefiskanlegg rett ved utslippskilden, melder selskapet.

De to første granene ble «plantet» på henholdsvis 8 og 12 meters dybde. Ved første sjekk i slutten av august hadde alger og sekkedyr allerede funnet veien til treet som sto på 8 meters dybde. Småfisk og større fisk så ut til å trives i «skyggen» av grenene. Det ser dermed ut til at prosjekt «Akva-Gran» fungerer som forventet, melder selskapet. Foto: Pumpefabrikken.

Publisert: 15.05.2017 , 10.07


Siste saker

X