Laks og ørret kan bli til flere produkter

Av en hel laks som bearbeides til filet går over halvparten av fisken bort. Hoder, innmat, rygger og filetavskjær blir i dag hovedsakelig til dårlig betalt pelsdyrfôr eller ender som avfall. Men det er en gryende interesse for å utnytte den økende mengden biprodukter. Mulighetene er mange, slik som bruk av filetavskjær til pålegg, sauser og supper. Biproduktene inneholder også proteiner, fettsyrer, mineraler og vitaminer som kan være aktuelle som helsefremmende ingredienser i matvarer og helsekost.

Tilgangen på store mengder biprodukter gjennom hele året er et godt utgangspunkt for å øke lønnsomheten i oppdrettsnæringa. Ferskheten innebærer høy kvalitet på råstoffet, noe som gjør dette meget godt egnet for videre bearbeiding til mer høyverdige produkter. I takt med stigende laks- og ørretproduksjon og mer videreforedling øker mengden av biprodukter. En bein- og skinnfri filet utgjør om lag 45 prosent av laksen. De øvrige 55 prosent er biprodukter, som for det meste går til produksjon av dårlig betalte produkter som pelsdyrfôr. Bare om lag 10 prosent anvendes til mer høyverdige produkter. Dette er i hovedsak spesialoljer, proteiner, enzymer og DNA, som blant annet benyttes i matvarer og farmasøytiske produkter. – De forskjellige biproduktene kan utnyttes på flere måter, fra å utvinne ulike kjemiske komponenter til nye matprodukter. Biproduktene inneholder en rekke forskjellige fettsyrer i tillegg til omega 3, som for eksempel kan anvendes i helsekostprodukter og fôr til fiskeyngel, sier forsker Jan Vidar Olsen. – Landbruksindustrien har gjort mye for å utnytte biproduktene. Det er flere grunner til at fiskeindustrien henger etter på dette feltet, blant annet liten erfaring med produktutvikling og manglende markedskunnskap. Tollbarrierer begrenser også mulighetene for videreforedlede produkter, sier Olsen. – I dag må bedriftene i de fleste tilfeller selv betale for å bli kvitt biproduktene. Den store utfordringen er å få til lønnsom videreforedling, og her har vi mange muligheter som ikke er utnyttet.

Publisert: 18.02.2003 , 07.00


Siste saker

X