Laks rømt fra ukjent lokalitet

Fiskeridirektoratet region Sør og fylkesmannens miljøavdeling ved fiskeforvalter melder om rømning av oppdrettslaks fra ukjent anlegg/lokalitet.

Det er mottatt melding om at mengder med laks på cirka 2-4 kilo er blitt fisket på strekningen Jørpeland – Tau fra og med mandag 4.april, melder Fiskeridirektoratet. Alle oppdrettere med anlegg i Sør-Rogaland (Høgsfjorden, Stavanger, Sandnes, Strand, Rennesøy og Finnøy), som har fisk med denne størrelsen, er nå pålagt å kontrollere sine oppdrettsanlegg for mistanke om rømning. Fylkesmannen i Rogaland har åpnet for fiske med garn etter rømt oppdrettslaks i Strand, Forsand, Gjesdal, Sandnes, Stavanger, Rennesøy, Finnøy og Hjelmeland kommuner i perioden 6. april til og med 17. april 2005. For å unngå unødig bifangst av sjøaure er minste maskevidde satt til 52 mm (12 omfar). Det er fritt fiske med stang etter anadrome laksefisk i sjøen. Nærmeste tillatte fiskeavstand til utløp av vassdrag med laks/sjøaure er 100 m, uavhengig av redskapstype. Yrkesfisker og hobbyfiskere som har fått/får oppdrettslaks bes å melde fra til Fiskeridirektoratet region Sør og/eller fylkesmannens fiskeforvalter om antall og størrelse (lengde, vekt). Kontaktpersoner: Fylkesmannens miljøvernavdeling i Rogaland: Fiskeforvalter Svein Dam Elnan tlf. 51 56 89 03 / 95 81 74 80. Fiskeridirektoratet Region Sør: Regiondirektør Torkel Myklebust tlf. 51 46 41 52 /41 44 78 00. Førstekonsulent Turid S. Jansen tlf. 52 84 56 12 / 47 88 12 66.

Publisert: 07.04.2005 , 07.55

Mest lest


Siste saker

X