Oslo børs stock exchange

Lakseaksjene faller etter volumvekst satt på is

Samtlige lakseselskap går i rødt etter at statsbudsjettet ikke inneholdt noen konkrete planer om volumvekst i den nærmeste fremtid.

Henrik Wiedswang Horjen

Dermed ligger det fortsatt i det blå når volumveksten i næringen kommer. Den etterlyste veksten har vært ønsket fra flere hold, deriblant Cermaq som tidligere i høst uttalte at de ble skuffet dersom ikke nye lisenser skulle utstedes.

Hva FHL betegner som et «Fraværende næringsperspektiv i statsbudsjettet» skaper liten begeistring hos investorene.

Samtlige lakseaksjer faller på en rød børs mandag, selv om lakseprisene nå endelig tikker oppover.

Cermaq, Lerøy, Marine Harvest og Grieg går alle markant tilbake etter at lakseveksten foreløpig er satt på hold. Cermaq går mest tilbake av alle med knappe 2,25 prosent.

Uenige FHL

Dette skuffet også FHL som før fremleggelsen uttalte at en vekst nå var bærekraftig.

– Bakgrunnen for at en vekststopp ble satt skyldtes rømnings – og lusesituasjonen. Rømming ser bra ut, og jeg synes også at lusesituasjonen er bra, selv om enkelte sikkert er uenige med meg i det. Styresmaktene har sagt at vekst skal skje når det er bærekraftig, og det mener jeg at det er nå, uttalte regionsjef i FHL Jon Arne Grøttum på Norges Sjømatråds miniseminar sist uke.

Burde intensivert produksjonen lokalt

Gjennom en pressemelding kommer det frem at FHL mener at en viss vekst burde vært intensivert i enkelte områder.

– All vekst må være ansvarlig, og næringen har kommet langt for å bli bedre på en rekke områder. Dette arbeidet fortsetter, men det ville vært rimelig at næringen nå fikk en avklaring av spørsmålet om videre vekst og utvikling, sier administrerende direktør Geir Andreassen i FHL i en pressemelding.

– Det gjør vi ikke, og det er skuffende for svært mange. Langs store deler av kysten representerer ikke lus noe problem for villaksen, og regjeringen kunne derfor lagt opp til en viss vekst i disse områdene slik at arbeidet med økt produksjon av sunn mat i Norge kunne intensiveres, sier Andreassen.  .

Publisert: 09.10.2012 , 07.00


Siste saker

X