Ove Trellevik. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

– Lakseavgift kan skape mer konflikter

Ove Trellevik (H) mener det foreslåtte produksjonsvederlaget/lakseavgiften kan føre til at produksjon av marine arter og andre interesser, vil fortrenges til fordel for laksefisk-produksjon.

Innføringen av den nye produksjonsvederlaget på 25 øre per kilo produsert laks, også kjent som lakseavgiften, skal trolig innføres i høsten 2018 etter flertall i Stortinget. Men innføringen kan ha uønskede effekter, advarer Ove Trellevik (H).

– Om kommunene får mye penger fra havbruksnæringen, vil det fortrenge annen aktivitet som ikke har samme betalingsevnen, sier han til kyst.no.

Ekskluderer andre aktiviteter

Trellevik mener at slik avgiften nå er foreslått, vil kommuner prioritere lakseoppdrett over andre interesser, fordi de har større betalingsevne.

– Det betyr at annen aktivitet som produksjon av blåskjell, tare og marinfisk vil fortrenges til fordel for laks- og ørretproduksjon.

Han peker også på at kystfiskere, friluftsinteresser og andre kan bli nedprioritert av kommunene.

– Ja havbruksnæringen har behov for areal, men når ordningene blir så til de grader skeive, så kan kommunene tenke for mye butikk.

Han er opptatt av at kommunene skal få litt igjen for å legge til rette for næringen, men at det ikke må fortrenger andre næringer.

– Å hindre annen aktivitet er det ingen som er tjent med. Dette kan faktisk skape mer konflikt langs kysten, fastslår Trellevik.

Et avgiftssystem

Trellevik mener avgiften forsterker kommunenes insentiver noe voldsomt, og det kan bli et problem om kommunene ikke kan prioritere andre interesser.

– Derfor var jeg negativ til dette, jeg ville brukt mer tid på å utvikle avgiften, og fått havbruksfondet til å fungere først.

Trelleviks forslag var å justere havbruksfondet, og samle alle skatter og avgifter til havbruksnæringen under ett system, for så å sette miljøkrav.

– Krav som motiverte kommunene og oppdretterne til å nå Stortingets mål om mer vekst, men på mer bærekraftige premisser. Men med denne avgiften stilles det ingen krav, her bare tas kontanter fra en næring over til kommunene, uten at det hjelper å bli mer miljøvennlig eller bærekraftig.

Vil diskutere nivået

Han mener det burde være en løsning der de som forurenser mye betaler mer, og de som forurenser lite betaler mindre.

– Selv om et flertall på Stortinget vil ha en avgift, er det fortsatt en vei å gå, slår han fast.

– Nå skal dette utgreies, debatten er ikke ferdig, sier Trellevik og henviser spesielt til nivået på avgiften.

Publisert: 13.06.2017 , 08.00


Siste saker

X