Geir Pollestad. Foto: Senterpartiet.

Lakseavgift vil gi mindre interesse for andre arter

Geir Pollestad, leder av næringskomiteen på Stortinget mener en avgift for produksjon av laks, vil føre til vanskeligere kår for produsenter av andre arter.

I forbindelse med innføringen av en lakseavgift, også kalt produksjonsvederlag, er det flere som har uttrykt bekymring for uønskede effekter av pålegget av den foreslåtte avgiften på 25 øre per kilo.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) var en av forkjemperne for lakseavgiften og mener at innføringen av avgiften vil fortrenge oppdrett av andre arter, til fordel for lakseoppdrett. Han påpeker også at dette skjer uavhengig av en lakseavgift.

– Volumet er stort og lønnsomheten er så stor at lakseoppdrett vil ta stor plass, poengterer han til kyst.no.

– Nå er jo ikke hovedproblemet for andre arter, laksen, men fraværet av lønnsomhet for andre arter, påpeker han.

Pollestad legger til at han vil ha en slik avgift, da han mener at det er riktig at vertskommunene skal få beholde litt av verdiskapningen.

Detaljene rundt avgiftens utmåling er ikke enda avklart, og stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) har tidligere påpekt at debatten rundt avgiftens utforming er langt fra ferdig,

Publisert: 16.06.2017 , 14.16


Siste saker

X