Prislaks laksepris lakseprisbilde

Lakseprisen svakt stigende

Prisutviklingen har begynt overraskende bra i andre kvartal. Sist uken steg prisene ytterligere, og ligger fremdeles på i overkant av 27 kr/kg.

Henrik Wiedswang Horjen

Mens lakseprisen tidligere har hoppet og sprettet som et vilt dyr, har prisene denne våren ligget på et langt mer stabilt nivå. Etter påske var det ventet at prisene igjen skulle dumpe mot 20 kroner, men på tross av høye eksportvolumer har prisene holdt seg på et høyere nivå enn hva man hadde forventet.

I løpet av ni av de siste elleve ukene har prisene ligget på et nivå på 27 kroner. Kun i ukene rundt påske gjorde prisene et betydelig hopp ned før deretter opp tre kroner, og prisene har siden da ligget stabilt på 27 kroner.

I uke 18 havnet prisene på 27,62 kroner, 0,40 kroner opp fra uken i forveien, melder NOS Clearing.

Salget sist fredag vitnet også om at prisene holder seg flate, med en svak svingning opp. Eksportselskapet Norwell meldte da at prisene var på vei mot 28-29 kroner.

Sammenlignet med fjoråret er prisene 15,05 kroner lavere.

Kilo           Snitt     Endring

SUP 1-2    20.36    -0,23 SUP 2-3    23.34    -0,21 SUP 3-4    26.59    +0,09 SUP 4-5    27.98    +0,46 SUP 5-6    28.57    +0,50 SUP 6-7    28.95    +0,02 SUP  7+    28,63    -0,64

Laksepris uke 18

Publisert: 07.05.2012 , 13.04


Siste saker

X