Kolbjørn Giskeødegård er sjefanalytiker Nordea Markets. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Lakseprisene faller – kostnadene på chilensk nivå

Lakseprisen fortsetter å falle denne uken og er nå ned mot 50 kr. Det melder Kolbjørn Giskeødegård og Nordea i en markedsoppdatering. Han peker også på økte kostnader.

Lakseprisprisen har falt fra 69 kroner i uke 26 til en estimert 50 kroner i uke 33.

– Denne uken har det vært mye usolgt fisk på markedet hele uken, og importører har mistet penger i et negativt marked, skriver Giskeødegård.

Og han legger til at volumene vil fortsette å være høye i ukene som kommer.

På fjorårs-bunnen

Prisnivået er ifølge Nordea nå på nivå med 2016-bunnen, men banken påpeker at det skjer fire uker tidligere og ved lavere eksportvolumer enn i fjor.

– Prisfallet drives av en volumøkning som følge av gunstige vekstforhold igjen gir mer laks tilgjengelig for markedene sammenlignet med situasjonen for ett år siden. Prisene i det amerikanske markedet har også pekt nedover etter hvert som den chilenske utslaktingen har økt vesentlig de siste månedene, og Canada går fra negativ vekst til tosifret vekst, skriver de.

Kombinert med en svakere dollar, innebærer dette ifølge Giskeødegård og Nordea et mer utfordrende markedsforhold samt at det blir mindre attraktivt å skipe volumer fra Norge og Storbritannia til USA.

Økte kostnader – på Chile-nivå

De viser også til at oppdaterte kostnadsdata fra Fiskeridirektoratettilsier et høyere enn forventet kostnadsnivå for næringen.

– Produksjonsprisen økte med fire kroner per kilo i 2016, noe som gir en produksjonskostnad på ca 37,8 kroner per kilo, noe som er nær dagens nivå i Chile. Vi bør forvente bedring i 2017, men det vil sannsynligvis ikke vise seg i kostnadene for slaktet fisk før fjerde kvartal og videre inn i 2018, sier han.

Publisert: 11.08.2017 , 15.14


Siste saker

X